You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Szanowni Państwo,
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy promocja@powiat.pisz.pl lub w siedzibie Starostwa (Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz - Punkt Obsługi Klienta) na przygotowanym w tym celu formularzu.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.

Do pobrania:

Strategia terytorialna - projekt

Formularz do zgłaszania uwag dotyczących strategiiKonferencja „Cyberzaburzenia dzieci i młodzieży w świecie lawiny informacyjnej i kodów obrazkowych”.

We wtorek 7 września 2021 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu odbyła się powiatowa konferencja pn. „Cyberzaburzenia – dzieci i młodzież  w świecie lawiny informacyjnej i kodów obrazkowych”. Podczas spotkania zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek  w Piszu, poruszone zostały aktualne problemy związane  z cyberprzestrzenią publiczną i bezpieczeństwem w sieci oraz ich oddziaływaniem na sferę psychiczną współczesnego człowieka. Wśród uczestników konferencji byli obecni m.in. dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy z powiatu piskiego oraz poszczególnych gmin oraz Teresa Buczyńska –wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura w Ełku.


1 września 1939 PAMIĘTAMY!

.

„Wyczerpiemy wszystkie metody załatwienia kwestii Gdańska w sposób pokojowy, ale o ile Niemcy trwać będą przy swoich planach anschlussu, Polska podejmie walkę, nawet gdyby miała się bić sama i bez sojuszników. Cały naród jest zgodny co do tego. Jest on gotów walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bić za Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyć  o naszą niepodległość.(…) W wypadku wojny każdy mężczyzna bez względu na wiek  i każda kobieta będą żołnierzami.”

Marszałek Edward Śmigły-Rydz
Lipiec 1939 r.


Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościamiTermin składania wniosków mija 31.08.2021

Wnioski można składać w PCPR w Piszu.


Osobowość roku 2019

Andrzej Nowicki Starosta Piski nagrodzony tytułem Osobowość Roku 2019  w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna  w powiecie piskim. Laureat konkursu odebrał wyróżnienie podczas uroczystej gali plebiscytu Osobowość Roku Województwa Warmińsko Mazurskiego 2019, która miała miejsce 18 sierpnia na zamku w Rynie.


Rajd po krew

26 dni w trasie o długości 2000 km. 50 miejscowości i jeden szczytny cel – promocja idei krwiodawstwa. Taka właśnie idea przyświeca wyprawie Pana Janusza Kobyłki  z Lubartowa, który we wtorek (24 sierpnia), gościł  w Starostwie Powiatowym w Piszu.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę zegarów promocyjnych na podkładzie drewnianym ze znakowaniem.

osoba do kontaktu:
Aneta Ofman, tel. 87 425 47 60

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe– format pdf

formularz ofertowy

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE