You are hereKonferencja „Cyberzaburzenia dzieci i młodzieży w świecie lawiny informacyjnej i kodów obrazkowych”.

Konferencja „Cyberzaburzenia dzieci i młodzieży w świecie lawiny informacyjnej i kodów obrazkowych”.


By jakub.grodzki - Posted on 08 wrzesień 2021

We wtorek 7 września 2021 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu odbyła się powiatowa konferencja pn. „Cyberzaburzenia – dzieci i młodzież  w świecie lawiny informacyjnej i kodów obrazkowych”. Podczas spotkania zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek  w Piszu, poruszone zostały aktualne problemy związane  z cyberprzestrzenią publiczną i bezpieczeństwem w sieci oraz ich oddziaływaniem na sferę psychiczną współczesnego człowieka. Wśród uczestników konferencji byli obecni m.in. dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy z powiatu piskiego oraz poszczególnych gmin oraz Teresa Buczyńska –wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura w Ełku.


Spotkanie rozpoczął gospodarz miejsca dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu Andrzej Zadroga. Następnie reprezentujący Zarząd Powiatu dr Waldemar Brenda powitał przybyłych gości oraz przedstawił okoliczności, w jakich powstał pomysł zorganizowania konferencji.

Prowadzący spotkanie wykładowcy –eksperci Fundacji Bonum Humanum dr hab. Mariusz Jędrzejko -profesor nadzwyczajny, pedagog specjalny, socjologii nauczyciel akademicki oraz pani Agnieszka Taper - trener kompetencji, socjolog, autorka artykułów naukowych i opracowań edukacyjnych, przedstawili główne problemy związane  z cyberzaburzeniami oraz metody ich rozwiązywania. Szczególnie wykład Profesora w sposób ekspresyjny, nietuzinkowy  i niezmiernie obrazowy pozwolił zapoznać się słuchaczom z poruszanymi zagadnieniami, zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z oddziaływania multimediów na dzieci oraz młodzież.

Poruszone tematy stanowiły odpowiedź na współczesne wyzwania w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz problemy z jakimi spotykać się można coraz częściej. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę na temat mechanizmów cyberzaburzeń, ich konsekwencji oraz

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE