You are hereREALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO


By admin - Posted on 25 styczeń 2010

 

INFORMACJA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2021 ROKUZlecenie realizacji zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.


Uchwała Nr 62/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 września 2021 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Treść uchwały Nr 62/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 września 2021 roku

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z DNIA 15 CZERWCA 2021 ROKUZlecenie realizacji zadania publicznego „Stroje sceniczne dla zespołu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.


Uchwała Nr 41/100/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Treść uchwały Nr 41/100/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 czerwca 2021 roku

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z DNIA 10 CZERWCA 2021 ROKU


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r.
w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki
oraz promocji i ochrony zdrowia.


Zarząd Powiatu w Piszu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych powiatu piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia.


W załączeniu treść uchwały Nr 40/99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia.


Wyniki otwartego konkursu ofert – uchwała Nr 40/99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z DNIA 19 MAJA 2021 ROKU


Uchwała Nr 36/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 roku


w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

 

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w następujących obszarach:

 1. kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 2. kultura fizyczna i turystyka
 3. promocja i ochrona zdrowia

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2021 r.
 

 


Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu Nr 25/96/2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Piszu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie – wzór umowy

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie – wzór sprawozdania

Program współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021


Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-62; osoba do kontaktu: Elżbieta Czaporowska

 

 

 

 

OGŁOSZENIE


Uchwała Nr 100/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

OGŁOSZENIE


Uchwała Nr 99/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE


Uchwała Nr 94/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś” z siedzibą w Piszu

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały
Załącznik do uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 85/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej,Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Piszu

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 20 października 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku
 

 


Pliki do pobrania:

 1. uchwała Nr 84/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku.

 2. ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 października 2020 r.

 3. załącznik nr 1 - wzór oświadczenia oferenta

 4. załącznik nr 2 - wzór oferty realizacji zadania publicznego

 5. załącznik nr 3 - wzór umowy o realizację zadania publicznego

 6. załącznik nr 4 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 68/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 58/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 07 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2020 roku.

Wicestarosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Marek Wysocki


treść uchwały_program szczepień 

 

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 43/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 27 lipca 2020 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 32/62/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 11 maja 2020 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 25 lutego 2020 roku

 

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.


Szczegółowe informacje wraz z załacznikami znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej piskiego starostwa oraz w plikach do pobrania, poniżej

Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2020 r.


 

 


Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr84/44/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 22 listopada 2019 r.
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 22 października 2019 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.
 

 


Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr 76/40/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22 wpaździernika 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadcenia nieodpłątnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu

 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 4. Wzór umowy o realziację zadania publicznego

 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 16 września 2019 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2019 roku.
 

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 04.10.2019 r. do godz. 15.15. Oferty należy składać  w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, ul Warszawska 1, 12-200 Pisz (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15) lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”, nazwa i adres oferenta.


Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr 64/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia" w 2019 roku

 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 września 2019 roku

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 33/22/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 maja 2019
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2019 roku

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


Treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 18 marca 2019 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2019.
 

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


Pliki do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia

 2. Regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Uchwała zmieniająca program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 5. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 6. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 1/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 stycznia 2019
uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 grudnia 2018 r. Nr 105/4/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


treść uchwały

 

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 105/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 grudnia 2018
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego a dnia 5 listopada 2018 r. (Nr: PN.4131.403.2018) dot. nieważności uchwały Nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r., w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, w części dotyczącej §18, §19, §21 ust. 2, §21 ust. 5-6 oraz §21 ust. 7 Zarząd Powiatu w Piszu wprowadza zmiany w zakresie Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019.

Treść zmienionego regulaminu do pobrania poniżej. Równocześnie informujemy, iż wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składania ofert oraz na samą treść nadsyłanych ofert.

 

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61, e-mail: promocja@powiat.pisz.pl


Pliki do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia

 2. Regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 6. Wzory

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania 7. Uchwała Nr 100/140/201/ Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu (...)

 8. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 9.  

   

   

  OGŁOSZENIE  Uchwała Nr 38/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 maja 2018  w sprawie:


  w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2018 roku.

  Starosta Powiatu Piskiego
  /-/ mgr Andrzej Nowicki


  treść uchwały

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU

  POWIATU W PISZU

  z dnia 28 lutego 2018 roku

   

  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
   

   

  Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

   

  Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


  Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia

  2. Regulamin konkursu

  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

   1. Wzór oferty

   2. Wzór umowy

   3. Wzór sprawozdania

   

   

   

  OGŁOSZENIE  Uchwała Nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2017  w sprawie:


  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Starosta Powiatu Piskiego
  /-/ mgr Andrzej Nowicki


  treść uchwały

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU

  POWIATU W PISZU

  z dnia 7 listopada 2017 roku

   

  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w roku 2018.
   

   

  Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

   

  Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


  Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia

  2. Regulamin konkursu

  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

   1. Wzór oferty

   2. Wzór umowy

   3. Wzór sprawozdania

   

   

   

  OGŁOSZENIE  Uchwała Nr 76/99/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 sierpnia 2017  w sprawie:


  udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku.

  Starosta Powiatu Piskiego
  /-/ mgr Andrzej Nowicki


  treść uchwały

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU

  POWIATU W PISZU

  z dnia 1 sierpnia 2017 roku

   

  w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie:
   

  1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  2. Sportu i rekreacji.
  3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
   

  Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

   

  Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


  Pliki do pobrania:

  1. treść ogłoszenia

  2. Uchwała nr 64/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku

  3. Regulamin konkursu

  4. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  5. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

   1. Wzór oferty

   2. Wzór umowy

   3. Wzór sprawozdania

   

   

   

  OGŁOSZENIE  Uchwałą Nr 63/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 1 sierpnia 2017  uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 lipca 2017r. Nr 62/94/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku

  Starosta Powiatu Piskiego

  /-/ mgr Andrzej Nowicki


  treść uchwały

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU

  POWIATU W PISZU

  z dnia 2 czerwca 2017 roku

   

  w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie:
   

  1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  2. Sportu i rekreacji.
  3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
   

  Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

   

  Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


  Pliki do pobrania:

  1. treść ogłoszenia

  2. regulamin konkursu

  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

   1. Wzór oferty

   2. Wzór umowy

   3. Wzór sprawozdania

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU

  POWIATU W PISZU

  z dnia 14 listopada 2016 roku

   

  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.


  Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


  Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

  Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


  Pliki do pobrania:

  1. treść ogłoszenia

  2. regulamin konkursu

  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

   1. Wzór oferty

   2. Wzór umowy

   3. Wzór sprawozdania


   

   

   

   

  OGŁOSZENIE  o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.  Starosta Piski unieważnia konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Piszu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 z uwagi na fakt, iż w ogłoszonych w dniu 19 października 2016 r. konkursie doszło do błędnego wskazania wysokości dotacji. Wszystkie oferty nadesłane w terminie ich składania zostaną odesłane oferentom bez uprzedniego otwierania. Równocześnie informuję, iż wraz z przygotowaniem poprawnej dokumentacji konkursowej konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

  Starosta Powiatu Piskiego

  /-/ mgr Andrzej Nowicki


   

   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU

  POWIATU W PISZU

  z dnia 19 października 2016 roku

   

  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.


  Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


  Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

  Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


  Pliki do pobrania:

  1. treść ogłoszenia

  2. regulamin konkursu

  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

   1. Wzór oferty

   2. Wzór umowy

   3. Wzór sprawozdania


   

   

   

   

  ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
  na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016
  Informacja z dnia 2016-05-04


  I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2016:

  1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

  2. Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

  3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

  II. Suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań powiatu w roku 2016:

  Łącznie 21 000 zł /po 7 000 zł na każde działanie/.

  III. Wielkość środków przeznaczonych w roku poprzednim: 21 000 zł.

  IV. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

  3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  V. Terminy i miejsce składania ofert:

  1. Oferta powinna być złożona w terminie tj. do dnia 31 maja 2016 r.

  2. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na powyższy adres (liczy się data wpływu).

  3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - 2016” wraz z danymi teleadresowymi Oferenta.

  VI. Zasady składania ofert:

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul Warszawska 1, 12-200 Pisz uzupełnionej oferty wraz z załącznikami lub przesłanie jej na powyższy adres (liczy się data wpływu).

  2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Wzór dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu oraz poniżej do pobrania.

  3. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert zostały ujęte w ramy Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu piskiego w 2016 roku, który dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

  4. Oferty przesłane e-mailem, faxem nie będą brane pod uwagę.

  VII. Tryb rozpatrywania ofert:

  1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

  2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w drodze uchwały Rady Powiatu Pisz Komisję Grantową.

  3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja Grantowa niezwłocznie wzywa Oferenta do uzupełnień.

  4. Zarząd Powiatu w Piszu, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji (uzasadniając wybór).

  VII. Termin realizacji zadania

  Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2016 r.

  VIII. Szczegółowe informacje

  Szczegółowe informacje można uzyskać w:
  Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
  Ul. Warszawska 1, pok. Nr 38,
  tel. /87/ 425-47-62; e-mail: promocja@powiat.pisz.pl

  Niezbędne dokumenty dostępne są w siedzibie Starostwa:
  1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,
  4. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku,
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
          a. Wzór oferty,
          b. Wzór umowy,
          c. Wzór sprawozdania,
   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU

  POWIATU W PISZU

  z dnia 16 listopada 2015 roku

   

  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.


  Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


  Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

  Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-60


  Pliki do pobrania:

  1. treść ogłoszenia

  2. regulamin konkursu

  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

   1. Wzór oferty

   2. Wzór umowy

   3. Wzór sprawozdania


   

 

 

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015

Informacja z dnia 2015-05-13


I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2015:

1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

2. Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

II. Suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań powiatu w roku 2015:

Łącznie 21 000 zł /po 7 000 zł na każde działanie/.

III. Wielkość środków przeznaczonych w roku poprzednim: 21 000 zł.

IV. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

V. Terminy i miejsce składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona w terminie tj. do dnia 15 czerwca 2015 r.

2. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul. Warszawska 1,
12-200 Pisz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na powyższy adres (liczy się data wpływu).

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - 2015” wraz z danymi teleadresowymi Oferenta.

VI. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul Warszawska 1, 12-200 Pisz uzupełnionej oferty wraz z załącznikami lub przesłanie jej na powyższy adres (liczy się data wpływu).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Wzór dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu oraz poniżej do pobrania.

3. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert zostały ujęte w ramy Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu piskiego w 2015 roku, który dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

4. Oferty przesłane e-mailem, faxem nie będą brane pod uwagę.

VII. Tryb rozpatrywania ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w drodze uchwały Rady Powiatu Pisz Komisję Grantową.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja Grantowa niezwłocznie wzywa Oferenta do uzupełnień.

4. Zarząd Powiatu w Piszu, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji (uzasadniając wybór).

VII. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2015 r.

VIII. Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
Ul. Warszawska 1, pok. Nr 38,
tel. /87/ 425-47-62; e-mail: promocja@powiat.pisz.pl


Niezbędne dokumenty dostępne są w siedzibie Starostwa lub do pobrania poniżej:


1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015,
4. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku,
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
        a. Wzór oferty,
        b. Wzór umowy,
        c. Wzór sprawozdania,

 

 

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE