You are hereDOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA


By admin - Posted on 26 styczeń 2010

     

DOKUMENTY DO POBRANIA

     
     
Poniżej znajdują się ważne dokumenty do pobrania:
     
1. Program Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok
 
2013 2014 2015
     
2016 2017 2018
     
2019 2020 2021
 
     
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
 
2014 2015 2016
     
2017 2018 2019
     
2020
 
     
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (potwierdzającego stan prawny stowarzyszenia):
 
 

wniosek

druk przelewu


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE