You are hereZaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury


By jakub.grodzki - Posted on 16 wrzesień 2021

Szanowni Państwo,
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy promocja@powiat.pisz.pl lub w siedzibie Starostwa (Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz - Punkt Obsługi Klienta) na przygotowanym w tym celu formularzu.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.

Do pobrania:

Strategia terytorialna - projekt

Formularz do zgłaszania uwag dotyczących strategiiKlauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE