You are here1 września 1939 PAMIĘTAMY!

1 września 1939 PAMIĘTAMY!


By jakub.grodzki - Posted on 01 wrzesień 2021

.

„Wyczerpiemy wszystkie metody załatwienia kwestii Gdańska w sposób pokojowy, ale o ile Niemcy trwać będą przy swoich planach anschlussu, Polska podejmie walkę, nawet gdyby miała się bić sama i bez sojuszników. Cały naród jest zgodny co do tego. Jest on gotów walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bić za Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyć  o naszą niepodległość.(…) W wypadku wojny każdy mężczyzna bez względu na wiek  i każda kobieta będą żołnierzami.”

Marszałek Edward Śmigły-Rydz
Lipiec 1939 r.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE