You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


13 grudnia 2019r. w Piszu.

W piątkowe popołudnie 13 grudnia 2019r. pod Pomnikiem Wolności w Piszu spotkali się mieszkańcy miasta, aby w ten sposób oddać hołd ofiarom stanu wojennego. Stan wojenny został wprowadzony w 1981r. przez władze PRL  w celu zdławienia niezależnego ruchu związkowego „Solidarności”. Był to pierwszy tak masowy zryw wolnościowy w tej części Europy, która była podporządkowana komunistycznemu Związkowi Sowieckiemu.

Po krótkiej modlitwie i kilku słowach wprowadzenia wygłoszonych przez posła Jerzego Małeckiego i reprezentującego Zarząd Powiatu Piskiego  dr. Waldemara Brendę, zebrani ułożyli zapalone znicze w kształt krzyża. W ten sposób nawiązano do tradycji, przypomnianej w ubiegłym roku przez IPN podczas centralnych uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie. W 1982 r. na pamiątkę "papieskiego krzyża" Polacy w taki kształt układali kwiaty na ówczesnym pl. Zwycięstwa, co wywoływało wrogą reakcję komunistycznej władzy i nawet czasowe zamknięcie tej części Warszawy przed mieszkańcami. Następnie uczestnicy piskiego upamiętnienia ofiar stanu wojennego udali się do I Liceum Ogólnokształcącego. Od kilku już lat w „Starym Ogólniaku”  z inicjatywy społecznej organizowane były uroczyste wieczornice poświęcone wydarzeniom z grudnia 1981r. Tym razem zamiast wieczornicy zaplanowano debatę pt. "Patriotyzm. Między tradycją a nowoczesnością". Idea debaty na temat patriotyzmu zrodziła się kilka tygodni temu podczas otwarcia wystawy  o historii Policji w Starostwie Powiatowym, gdy krótka rozmowa  z komendantem Komendy Powiatowej Policji mł.insp. Marcinem Kubasem na temat złożoności pojęcia patriotyzm, zaowocowała takim właśnie pomysłem."Dusza Mazur" - XV Jubileuszowa Gala

12 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Rucianem- Nidzie odbyła się jubileuszowa XV Wielka Gala „Dusza Mazur” pod hasłem „By nie zabrakło miłości”. Tradycyjnie zaproszonych gości powitali pasjonaci gry na rogu, miłośnicy muzyki myśliwskiej, młodzi sygnaliści  z Zespołu Szkół Leśnym w Rucianem- Nidzie. A swoją obecnością uroczystość zaszczycił Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, Sekretarz Gminy Ruciane- Nida Danuta Kowalewska, Sekretarz Gminy Biała Piska Joanna Krzemińska, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy z Gminy Orzysz Urszula Myka, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ks. Bogusław Juroszek, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele okolicznych szkół, przedsiębiorcy, sympatycy i wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz społeczność lokalna.Odeszła od nas Mira Kreska

„Pani Mira była przede wszystkim Mazurką. Oddaną bez końca swojej ziemi i ludziom tu zamieszkującym.” Słowa te, zamieszczone we wspomnieniach o śp. Mirze Kresce opublikowanych przez parafię Ewangelicko-Augsburską  w Piszu, nieomylnie i trafnie charakteryzują to, jak żyła i co starała się osiągnąć swoim dziełem. Dzisiaj Pani Miry nie ma już wśród nas. Odeszła osoba wielkiego szablonu, wielkiego serca i wielkiej skromności. Zasłużona Mieszkanka naszego powiatu... Inicjatorka współpracy samorządowej ze Związkiem Powiatów Schleswig- Flensurg. Przez lata swojej działalności, z sukcesem, budowała most przyjaźni polsko-niemieckiej. Spoglądając wstecz na Jej życie, dokonania oraz osiągnięcia należy  z całą stanowczością powiedzieć: Pani Miro nie zaprzepaścimy tego, co udało się Pani osiągnąć. Dołożymy wszelkich starań by Pani dzieło było kontynuowane. Pustki, która powstała wraz z Pani odejściem nie zapełni już nic. Na zawsze pozostanie szczerba w naszych sercach, którą będziemy pielęgnować w imię pamięci o Kimś, kto wskazał mieszkańcom Ziemi Piskiej jak żyć i służyć innym dla dobra ogółu. Pani Miro dziękujemy, że była Pani przez tyle lat pośród nas. Dziękujemy..Wspólnie o wiedzy i nauce – umowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz z Politechniką Białostocką

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Orzyszu odbyła się uroczystość, której powodem było podpisanie umowy, na mocy której obie instytucje, a więc Politechnika Białostocka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu będą podejmowały działania edukacyjne, które przyczynią się do popularyzacji nauki, rozwoju obu placówek, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami naszej Szkoły. Cieszy nas bardzo fakt, że ludzie różnych środowisk,  w różnym wieku i o różnych poglądach spotkali się po to, aby wspólnie porozmawiać o wiedzy i nauce.Gościmy J. E. Księdza Biskupa

Kiedy ważny gość przybywa do powiatu piskiego, w jego programie pobytu nie może zabraknąć odwiedzin w Starostwie Powiatowym  w Piszu. 4 grudnia gościliśmy w piskim starostwie J. E. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura wraz z księdzem dziekanem Andrzejem Zienkiewiczem z parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej  w Piszu oraz księdzem Arturem Gawrychowskim, proboszczem parafii pw. Św. Józefa w Piszu. Witając przybyłych Wicestarosta Marek Wysocki wyraził zadowolenie z odwiedzin tak szczególnych gości  i możliwości spotkania, które stało się okazją do zaprezentowania powiatu piskiego oraz dyskusji o możliwościach jego rozwoju.Certyfikaty dla Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu

29 listopada 2019 roku w W-MODN w Olsztynie - Filia  w Olecku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających organizację i prowadzenie działań  w zakresie realizacji edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.Taki certyfikat został przyznany również ZSO w Orzyszu oraz liderce Edukacji Globalnej w szkole -p.Dorocie Foszczyńskiej.Business Game, a więc gramy!

29 listopada 2019 roku w ZSO w Orzyszu odbył się turniej przedsiębiorczości SHOWBIZ:BUSINESS GAME przeprowadzony pod okiem dwóch trenerów przedsiębiorczości w ramach programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów. Program realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.W turnieju wzięli udział uczniowie klas II-III LO w Orzyszu. Zwycięska drużyna weźmie udział w rozgrywkach międzyszkolnych, które odbędą się w ramach Dni Przedsiębiorczości na UWM w Olsztynie. Szkołę do projektu zgłosiła p. Dorota Foszczyńska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i doradca zawodowy.Podsumowanie ćwiczeń obronnych w Powiecie Piskim

W piątek, 27 października Wicestarosta Piski Marek Wysocki wraz  z Członkiem Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemarem Brendą przewodniczyli konferencji podsumowującej przeprowadzone w tym roku ćwiczenia obronne na terenie Powiatu Piskiego.

Pisą na szlaku Wańkowicza

Kilkudziesięciu zawodników zameldowało się na starcie I edycji zawodów kajakarskich „Pisą na szlaku Wańkowicza” rozegranych w sobotę, 21 września na rzece Pisie. Zmagania kajakarskie miały miejsce na odcinku pomiędzy siedzibą Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego a mostem kolejowym.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”

Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

 

Szanowni Państwo,
Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” to kolejna już inicjatywa Piskiego Szpitala. Tym razem uwaga skierowana została na budynek przychodni specjalistycznych wchodzący w skład kompleksu szpitalnego. Ze względu na prowadzone w nim działalności, obiekt jest niezwykle istotny dla lokalnej społeczności. Funkcjonuje w nim poradnia neurologiczna, okulistyczna oraz psychiatryczna. Budynek to również istotny punkt dla działalności Szpitala, gdyż prowadzona jest w nim m.in. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna czy Stacja Dializ.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE