You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne sticky icon

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

Kwalifikacja wojskowa w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piszu

Od 6 września w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piszu trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 26 lipca 2021 r. Czas trwania II tury kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od 9 sierpnia do 19 listopada.

W piątek, 10 września, pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piszu przyglądał się Przedstawiciel Zarządu Powiatu Pisz dr Waldemar Brenda, którego z arkanami trwającej kwalifikacji wojskowej zapoznał mjr Julian Wrzaszcz Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku.


Pamięci polskiego września 1939

Punktualnie o 4:40 Marek Wysocki Wicestarosta Piskie wraz ze Zbigniewem Włodkowskim Burmistrzem Orzysza oraz Anną Pilarczyk Przewodniczącą wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Orzyszu  i płk Dariuszem Dróżdż Zastępcą Dowódcy 15 GBZ złożyli kwiaty pod pomnikiem 1920 roku  w Orzyszu.
Rekrutacja do Programu korekcyjno – edukacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu!

Rekrutacja do Programu korekcyjno-edukacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu!Zapraszamy osoby, które nie radzą sobie z napięciem emocjonalnym i stresem!

  • Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej?
  • Nie panujesz nad emocjami?
  • Miewasz niekontrolowane wybuchy złości?
  • Ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny?
  • Chcesz zdobyć wiedzę na temat skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez użycia agresji?

Program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie 3 miesięcy od września do listopada 2021 r.Swój udział można zgłaszać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2 ( pokój nr 2) lub pod numerem telefonu : 87 424 11 38,  87 424 11 39.

Oddział obserwacyjno-zakaźny w Piszu

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu od czwartku 19 sierpnia 2021r. oficjalnie dysponuje nowoczesnym oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Kosztem prawie 6 mln zł  w przeciągu 7 miesięcy powstał jeden z czterech tej klasy oddziałów w województwie warmińsko-mazurskim. Tym samym piski szpital posiada 20 łóżek wraz  z niezbędnym sprzętem do hospitalizacji zakaźnie chorych.Apel do społeczeństwa Powiatu Piskiego

Szanowni Państwo!
Ponownie rośnie ilość zachorowań wywołanych przez wirusa COVID -19. Wprawdzie sformułowanie „Szczepienie to szansa na powrót do normalnego życia” jest często wypowiadane publicznie, ale wielu z nas woli przyjąć postawę wyczekującą. Tymczasem dzięki szczepieniom  w przeszłości udało się skutecznie zwalczyć lub ograniczyć śmiertelność z powodu krztuśca, odry czy tężca. Dysponujemy systemem, który pozwala zbierać wiarygodne dane o efektywności szczepień oraz o ewentualnych niepożądanych reakcjach. Możemy obiektywnie ocenić bezpieczeństwo masowego uodparniania ludzkiej populacji. W przypadku opracowanych szczepionek na COVID-19 porównanie potencjalnego ryzyka z korzyściami wynikającymi z zapobiegania chorobie zakaźnej jednoznacznie przemawia za szerokim stosowaniem dostępnych szczepionek. Dlatego szczepmy się!

Czytaj dalej!


LOCKDOWN? REALNY SCENARIUSZ DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Spadające zainteresowanie szczepieniami, niski odsetek mieszkańców, którzy nabyli pełną odporność oraz zauważalny przyrost osób chorych i hospitalizowanych stawia województwo warmińsko- mazurskie na czele listy obszarów, które już wkrótce w pierwszej kolejności mogą objąć powracające obostrzenia. Taka właśnie konkluzja wypływa ze spotkania z Krzysztofem Kuriatą, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, które odbyło się piskim Starostwie 10 sierpnia 2021r. z udziałem m.in. burmistrzów  i przedstawicieli gmin, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Szpitala Powiatowego.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE