You are hereKwalifikacja wojskowa w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piszu

Kwalifikacja wojskowa w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piszu


By jakub.grodzki - Posted on 14 wrzesień 2021

Od 6 września w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piszu trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 26 lipca 2021 r. Czas trwania II tury kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od 9 sierpnia do 19 listopada.

W piątek, 10 września, pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piszu przyglądał się Przedstawiciel Zarządu Powiatu Pisz dr Waldemar Brenda, którego z arkanami trwającej kwalifikacji wojskowej zapoznał mjr Julian Wrzaszcz Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku.


Harmonogram Kwalifikacji Wojskowej:

Miasto i Gmina Pisz – 13-17.09.2021
Miasto i Gmina Orzysz - 20-21.09.2021
Miasto i Gmina Biała Piska – 22-24.09.2021
Powiat – kobiety – 27.09.2021
Dzień dodatkowy 28.09.2021

Przypominamy iż:

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2002r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1997–2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000–2001, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły  w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 5. mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły  o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Powiatowa Komisja Lekarska w Piszu
Siedziba – Starostwo Powiatowe w Piszu , ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, tel.: 87/425 47 30

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE