You are hereKonfiguracja poczty w Outlook Ekspress

Konfiguracja poczty w Outlook Ekspress


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

     

Konfiguracja poczty w Outlook Ekspress

     

Najpopularniejszym obecnie programem pocztowym jest Outlook Express z pakietu Internet Explorer. Poniżej opiszemy krótko proces konfiguracji programu do odbioru poczty z serwerów home.pl W przykładzie przyjęliśmy, że konfigurujemy konto   jaroslaw.marcinkiewicz@powiat.pisz.pl

     
 1. Po uruchomieniu programu wybierz menu Narzędzia i opcję Konta.

 2. Kliknij na Dodaj i wybierz Poczta.

 3. Wpisz nazwę, która będzie prezentowana w nagłówku każdego wysłanego listu, określając od kogo pochodzi przesyłka. Kliknij na Dalej.

     

 1. Podaj adres e-mail konta - w tym przypadku jaroslaw.marcinkiewicz@powiat.pisz.pl Kliknij na Dalej.

 
 1. Zdefiniuj serwery poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP) - w obu przypadkach jest to nazwa powiat-pisz.home.pl Kliknij na Dalej.
   

 
 1. Jako nazwę konta wpisz jaroslaw.marcinkiewicz Jako hasło podaj sekwencję znaków ustaloną podczas rejestracji konta. Jeżeli chcesz, aby wpisane przez Ciebie hasło zostało zapamiętane przez program pocztowy - zaznacz opcję Zapamiętaj hasło
   

 
 1. Włącz autoryzację serwera SMTP (tzw. antyoszust). Aktywacja usługi spowoduje, że wysyłka poczty przez serwery home.pl, z Twoim adresem e-mail jako nadawcy, będzie wymagała podania hasła. Dzięki temu prawdopodobieństwo podszycia się pod Ciebie będzie znacząco mniejsze. Aby uruchomić antyoszusta, w programie Outlook Express w menu Narzędzia -> Konta -> Właściwości -> zakładka Serwery, w sekcji Serwery poczty wychodzącej zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia
   

 

W Panelu Administracyjnym konta, w zakładce Konfiguracja e-mail, sekcja Zabezpieczenia antyspamowe znajduje się opcjonalna możliwość wyłączenia autoryzacji SMTP. Jeśli z jakiegoś względu nie możesz uruchomić opcji hasłowania poczty wychodzącej - zaznacz odpowiedni element.

Kliknij na Dalej i zakończ proces konfiguracji konta pocztowego.

 

BEZPIECZNA POCZTA   ( W Y M A G A N E )

Poczta elektroniczna to medium przekazujące nieraz wartościowe, ale też i poufne informacje. Uaktywnienie opcji bezpiecznego protokołu SSL w programie Outlook Express sprowadza się do wejścia w menu Narzędzia -> Konta -> Właściwości -> zakładka Zaawansowane. W sekcji Numery portów serwera zaznacz dla POP3 i SMTP opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) i zmień numery portów: dla POP3 na 995, dla SMTP - 465.

 

 

Konfigurowanie skrzynek

konfigurowanie usług przez www

konfigurowanie programu pocztowego

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE