You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


VIII sesja Rady Powiatu Pisz

W środę, 24 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Pisz. Obrady otworzyła, witając radnych oraz przybyłych gości, Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz. Następnie, Andrzej Nowicki – Starosta Piski zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Pisz w zakresie przebudowy zbiegu ulic Mazurskiej i Pionierów – w tym miejscu powstanie przejazd kolejowy, oraz przebudowy skrzyżowania ulic Mazurskiej i Wojska Polskiego.

Targi Szkół Ponadpodstawowych

Targi szkół ponadpodstawowych odbyły się 4 kwietnia, a ich gospodarzem w tym roku był Zespół Szkół Nr 1 w Piszu. Ofertę zaprezentowały szkoły i placówki: I Liceum Ogólnokształcące w Piszu, II Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 1 w Piszu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespół Szkół Zawodowych  z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące  w Piszu.

Do pobrania:

Oferta Edukacyjna Szkół i Placówek Powiatu Piskiego

Spotkanie z cyklu - edukacja prawna.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu, Starosta zorganizował kolejne spotkanie poświęcone promowaniu edukacji prawnej wśród młodzieży powiatu piskiego. Ideą spotkań jest m.in. podnoszenie świadomości prawnej, pogłębianie wiedzy i pomoc  w dokonywaniu wyborów. Tym razem adwokat Pan Wojciech Lutrzykowski przedstawił swoją ścieżkę rozwoju zawodowego  i omówił najistotniejsze aspekty pracy adwokata. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań w kwestiach związanych z wyborem zawodów prawniczych. Zapraszamy już dzisiaj na następne spotkanie, które odbędzie się w I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

II edycję Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na drugą edycję Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej.

Cykl sześciu dwudniowych szkoleń kierujemy do osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz poszerzyć wiedzę o ekonomii społecznej, aby lepiej działać na rzecz swojej organizacji i społeczności lokalnej.

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego  i węgorzewskiego.

Więcej informacji o naborze na szkolenie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.adelfi.pl/rusza-druga-edycja-szkoly-liderow-ekonomii-spolecznej!,2568.html

Do pobrania:

Ogłoszenie - Szkoła Liderów

Szkolenie 11-12.05 - program szkolenia

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej - formularz zgłoszeniowy

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej - umowa szkoleniowa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 11 marca w piskim starostwie, miało miejsce spotkanie informacyjno- szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu, w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Głównym punktem spotkania, które zainicjował i poprowadził Członek Zarządu Powiatu Piskiego  dr Waldemar Brenda, były zasady przyznawania i rozliczania dotacji  z budżetu Powiatu Piskiego na rok 2019, przyznawanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert. Podczas spotkania, pracownicy Wydziału Promocji odpowiedzialni za współpracę z organizacjami przedstawili informacje dotyczące nowych zasad przyznawania dotacji  z budżetu powiatu piskiego, omówili zasady sporządzania wniosku o dotację, odpowiadając na bieżące pytania uczestników spotkania oraz przedstawili możliwości pozyskania grantów w ramach innych dostępnych środków zewnętrznych.

Dzień Kobiet w piskim starostwie

Miłym akcentem rozpoczął się piątkowy poranek w Starostwie Powiatowym w Piszu.
Z okazji Dnia Kobiet męska część załogi Starostwa na czele z panami Starostą Andrzejem Nowickim, Wicestarostą Markiem Wysockim oraz Członkiem Zarządu Waldemarem Brendą złożyła wizytę każdej z Pań pracujących w Urzędzie.
Wszystkie Panie z okazji obchodzonego święta otrzymały wraz z kwiatem najlepsze życzenia.


Pamięci Wyklętych Poświęcone

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia  i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu (…)

VI Sesja Rady Powiatu Pisz VI Kadencji - 28.02.2019 zapis audio-videoVI Sesja - VI Kadencji Rady Powiatu rozpocznie się o godz. 14:00 w dniu 28.02.2019 r.

Transmisja on-line:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1706/rada-powiatu-piskiego.htm

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE