You are hereZakończenie realizacji projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”

Zakończenie realizacji projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”


By jakub.grodzki - Posted on 12 wrzesień 2019

Branżowe centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

 

Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”. Ponad dwuletnia inicjatywa to pilotażowy pomysł założenia pierwszego  w północno – wschodniej Polsce ośrodka oferującego wsparcie edukacyjne ukierunkowane na gospodarkę leśną  i przetwórstwo drzewne. Oznacza to, że projekt był przymiarką i próbą sprawdzenia jakie działania i w jakim stopniu znajdą uznanie wśród odbiorców. Pomysł na taki właśnie pilotaż to również wypadkowa badań lokalnego i regionalnego rynku pracy, których specyfika poniekąd wymusza na ich mieszkańcach zawodowe związanie się z tą dziedziną gospodarki. Pilotaż to wreszcie pomysł na wzrost konkurencyjności Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie przy stworzeniu warunków do rozszerzenia swojej oferty i wejścia na obszary edukacyjne dotychczas pomijane i trochę zapomniane. Od chwili powołania Zespołu Szkół, jego zadaniem było przygotowanie odpowiedniej oferty edukacyjnej odpowiadającej na zgłaszane potrzeby. Przez 45 lat Zespół zmieniał więc swoją strukturę, tworząc szkoły funkcjonujące w systemie zaocznym, policealnym oraz szkołę dzienną w strukturze techniku leśnego, aby na koniec przekształcić się  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Realizację projektu rozpoczęliśmy z dniem 01 marca 2017r. tworząc na bazie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rucianem – Nidzie. W ramach projektu zaproponowaliśmy uczestnikom dwa rodzaje kursów: kwalifikacyjne kursy zawodowe R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych  i R.14. Użytkowanie zasobów leśnych oraz kursy umiejętności zawodowych: obsługa wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester i Forwarder, drwal – operator pilarki, stosowanie środków ochrony roślin, brakarz, projektowanie  i wykonywanie mebli drewnianych i małej infrastruktury leśnej.
Największym zainteresowaniem cieszył się kurs obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu harwester i forwarder, dwukrotnie przekraczając liczbę chętnych w stosunku do miejsc, jaką w ramach projektu zaplanowaliśmy. To z kolei zachęciło nas do organizacji dodatkowej edycji kursu obsługi maszyn typu harwester, która była możliwa dzięki oszczędnościom, jakie w ramach realizowanego projektu powstały. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyły się pozostałe kursy. Szczególną uwagę uczestnicy przywiązywali do wsparcia otrzymanego w ramach praktycznych zajęć. Przykładem jest kurs drwal – operator pilarki, którego znaczna część wsparcia odbywała się na obszarze nadleśnictw współpracujących ze szkołą. Kolejnym przykładem jest kurs brakarski, którego uczestnicy nie tylko odwiedzali pobliskie lasy, ale również odwiedzali Piski PAGET Sklejka Pisz poznając rodzaje drewna, jego strukturę i właściwości.
Zainteresowaniem uczestników spotkały się również kursy projektowania i wykonywania mebli drewnianych, które pozwoliły uczestnikom wykazać się zdolnościami manualnymi, wyobraźnią przestrzenną i pomysłowością  w wytwarzaniu mebli i projektowaniu wnętrz.

Szanowni Państwo,
Wsparciem udało nam się objąć 204 uczestników. Z ogromną wdzięcznością przyszło nam wszystkim Państwu podziękować za udział w projekcie. Przez te lata byliście dla nas wsparciem, motorem do działania, inspiracją do wprowadzenia zmian w ofercie Centrum. Dziękujemy za przychylność i wyrozumiałość dla naszej pracy, dziękujemy za cierpliwość, którą okazywaliście nam w trudnych chwilach. Dziękujemy wreszcie za stworzenie atmosfery wsparcia, przyjaźni i nieskrępowanej radości podczas zajęć.
Chcemy też Państwa przeprosić za niedogodności, szczególnie w zakresie zmiany terminów realizacji projektu. Nie wszystkie nasze założenia udało nam się spełnić, mimo ogromnych z naszej strony starań. Przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia.

Pozostając do Państwa dyspozycji, żegnamy się z nadzieją na szybkie spotkanie. Państwa życzenia próbowali spełniać:

  • Halina Pańkowska – koordynator projektu- uśmiechem witała Państwa podczas każdego, zachęcała do działania, do udziału w projekcie, jednocześnie prowadząc i trzymając pieczę nad zespołem w składzie:
  • Dorota Kubiak- specjalista ds. rozliczeń finansowych- dbała o finanse projektu, przeliczała, rozliczała środki finansowe, w taki sposób, że mogliśmy zorganizować trzecią edycję kursu harwestera
  • Agnieszka Bodzan-księgowa, która sprawdzała dokumenty księgowe po czym księgowała je, pilnowała planu finansowego projektu, realizowała płatności oraz sporządzała sprawozdania budżetowe
  • Małgorzata Zielińska – płacowa, pomagała w prawidłowym sporządzani rachunków, dbała o prawidłowe  i terminowe rozliczenia z instytucjami finansowymi (US, ZUS),
  • Anna Stachelek- asystent koordynatora, która Państwa poganiała z dokumentacją, pytając „gdzie zaświadczenie”, która za pośrednictwem Internetu, prasy i w bezpośrednich rozmowach informowała  i przekazywała Państwu informacje o dalszych planach i zamierzeniach projektowych.

I wiele, wiele innych osób, których nie sposób tu wymienić, a które przyczyniły się do realizacji projektu.

Dziękujemy i do rychłego zobaczenia

Projekt Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych  w Rucianem-Nidzie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej RPWM 2. Kadry dla gospodarki, Działania: RPWM 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM 2.4.1– Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE