You are hereĆwiczenie powiatowych służb ratowniczych

Ćwiczenie powiatowych służb ratowniczych


By admin - Posted on 06 listopad 2009

Dnia 25.maja 2004r. o godzinie 9:30 w Piszu na ulicy Grunwaldzkiej nastąpiło rozszczelnienie i wyciek ok. 10 kg niebezpiecznej substancji z cysterny samochodowej w czasie wykonywania manewrów na trasie przewozu.

AWARIA CYSTERNY PRZEWOŻĄCEJ

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE

Dnia 25.maja 2004r. o godzinie 9:30 w Piszu na ulicy Grunwaldzkiej nastąpiło rozszczelnienie i wyciek ok. 0,01 tony niebezpiecznej substancji z cysterny samochodowej w czasie wykonywania manewrów na trasie przewozu. Przygodny przechodzień zgłosił awarię. Powiatowa PSP podjęła niezwłocznie akcję ratowniczą - zgodnie z planem postępowania na wypadek awarii chemicznej. Utrzymywano w gotowości do uruchomienia kurtynę wodną.

Ekipa Powiatowego Zarządu Dróg oraz policji z Powiatowej Komendy Policji zapewnili oznakowanie i zabezpieczenie skażonego rejonu, a także w ruchu drogowym na tym ważnym szlaku drogi krajowej 58. W ćwiczeniu przyjęto rzeczywiste warunki atmosferyczne.

Zasięg, kierunek skażenia i obszar (ulice) zostały określone przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za pomocą komputerowego programu OBŁOK. Ratownicy z KP PSP i Wojskowej Straży Pożarnej zatrzymały wyciek poprzez założenie na płaszczu cysterny poduszki uszczelniającej. Czas uwalniania niebezpiecznej substancji to ok. 40 minut.
W akcji ratowniczej brały udział jednostki Komendy Powiatowej PSP, które zlokalizowały miejsce wycieku i poduszkami powietrznymi uszczelniły cysternę. Uczestniczące w ćwiczeniu służby medyczne poszkodowanego pracownika pobliskiej stacji benzynowej odwiozły do szpitala powiatowego. Stopień skażenia wokół miejsca awarii określono w stałych punktach pomiarowych oraz przez ruchome laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku ze skażeniem, które zagrażało określonym mieszkańcom, dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomił lokalne stacje radiowe, aby przekazały komunikat o zagrożeniu i zasadach postępowania w celu zmniejszenia stopnia oddziaływania chloru na organizm (podczas ćwiczenia informowano stacje radiowe, że trwają ćwiczenia i brak jest zagrożenia). W rejon prawdopodobnego skażenia dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponował karetką pogotowia ratunkowego w celu udzielenia pomocy poszkodowanym.
Dowodzący akcją policyjną skierował w rejon zdarzenia patrole policji blokujące dojazd do miejsca awarii oraz na kierunku przemieszczania się obłoku skażenia. Policjanci na bieżąco informowali okolicznych mieszkańców o zagrożeniu i kierowali ludzi w bezpieczne miejsca. Szef OC Gminy i Miasta Pisz utrzymywał w gotowości siły i środki do przeprowadzenia ewakuacji ludności z zagrożonego rejonu.

W gotowości pozostawała grupa operacyjno - dochodzeniowa przeznaczona do dokonania oględzin miejsca zdarzenia po ustaniu zagrożenia.
W epizodach praktycznych ćwiczenia oprócz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, Zespołu Reagowania Urzędu Miasta i Gminy w Piszu uczestniczyły służby ratownicze powiatu, formacje OC gminy Pisz. Kierownictwo i służby ratownicze gminy, zakładów pracy położonych w rejonie zdarzenia, lokalne media, a także przedstawiciele firm ubezpieczeniowych i firm przewożących niebezpieczne substancje z powiatu piskiego. Przebieg ćwiczenia ze szczebla wojewódzkiego wizytowali przedstawiciele Wojewody z Wydziały Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

W ćwiczeniu udział brali:
Stacja Paliw "BENTRA", Pisz ul. Grunwaldzka
Dyskont Spożywczy "PLUS", Pisz
Dyskont Spożywczy "BIEDRONKA", Pisz
"Autoholowanie" Grzegorz Leymańczyk, Pisz
"Systemy sanitarne TOI-TOI", Giżycko
Ubezpieczyciele: - PZU, TUW, WARTA
KP PSP w Piszu:
KP Policji w Piszu
Szpital Powiatowy w Piszu
Służby i inspekcje powiatowe
Ratownicy medyczni z ZSO Pisz
Strażacy OSP Liski
 
DZIEKUJEMY
         
         

Pełna dokumentacja fotograficzna w dziale Galeria

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE