You are hereĆWICZENIA OBRONNE W PISKIM STAROSTWIE

ĆWICZENIA OBRONNE W PISKIM STAROSTWIE


By damian.olszynski - Posted on 24 czerwiec 2019

W dniach 17- 18 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Piszu, miały miejsce posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem przedstawicieli Wojska. Spotkania dotyczyły realizowanego w dniu 18 czerwca na terenie gmin powiatu piskiego ćwiczenia obronne pk. Kurier 2019, które było jednym z elementów ogólnokrajowego ćwiczenia pk. DRAGON-19.

Jednym z elementów harmonogramu ćwiczenia był zainicjowany na terenie piskiego starostwa incydent ze znalezieniem na terenie budynku ładunków niewiadomego pochodzenia. Ćwiczenie zorganizowano we współpracy z Połączoną Grupą Zadaniową OPBMR Sił Odpowiedzi NATO 2020.

W ramach scenariusza ćwiczenia, w jednej z toalet znaleziono opakowania oraz pojemniki, które jak się potem okazało połączone były kablami oraz zawierały ciecz. Pomieszczenie zostało zabezpieczone, a na miejsce wezwano służby Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Pogotowia w Piszu. Starosta Piski zarządził ewakuację budynku. Mając na uwadze fakt, że przybyłe do zdarzenia służby powiatowe nie posiadały do dyspozycji sił i środków w zakresie podjęcia podejrzanego ładunku, unieszkodliwienia, usunięcia i jego neutralizacji, na miejsce wezwano żołnierzy Połączonej Grupy Zadaniowej Obrony przed Bronią Masowego Rażenia.

Przy wstępnym rozpoznaniu sytuacji okazało się, że w jednym z pomieszczeń znajduje się osoba, która prawdopodobnie straciła przytomność. Informacja natychmiast została przekazana Strażakom, którzy w aparatach tlenowych ewakuowali kobietę z budynku, przekazując ją służbom medycznym. W dalszych działaniach, na miejsce zdarzania przybył Zespół Zadaniowy ZZ-DELTA wydzielony z PGZ OPBMR, który dokonał zabezpieczenia obiektu i przejął dowodzenie w realizacji zadania.

Następnie, CBRN-EOD (zespół rozpoznania i neutralizacji materiałów wybuchowych i rozpoznania CBRN) przeprowadził szczegółowe rozpoznanie pomieszczeń sąsiadujących oraz pomieszczenia, w którym znajdowała się podejrzana walizka i reklamówka z butelkami połączonymi przewodami elektrycznymi, przepływowymi dla cieczy, materiałem wybuchowym oraz mechanizmem inicjującym. Do akcji skierowany został robot, który ze względu na ograniczoną przestrzeń przekazywał wizję lokalną dowódcy zdarzenia. Przed rozbrojeniem ładunku, do działań przystąpiła Straż Pożarna, stawiając kurtyny wodne ograniczające rozprzestrzenianie się skażeń w sytuacji wybuchu podczas prowadzenia działań przez sapera znajdującego się w składzie CBRN-EOD. Precyzyjne działanie, wiedza specjalisty oraz dowódcy i konsultantów znajdujących się na punkcie kierowania przyczyniły się do pomyślnego rozbrojeniu ładunków oraz oddzielenia pojemników z substancją chemiczną.

W etapie końcowym do działania przystąpił wojska hiszpańskie tworzące Zespół do Pobierania Próbek, który dokonał sprawdzenia miejsca zdarzenia, pobrał próbki z pojemników zawierających substancje chemiczne, umieścił substancje chemiczne w szczelnym pojemniku, a następnie, po przeprowadzonej likwidacji skażeń, opuścił rejon działania  i przekazał próbki do laboratorium w celu dokonania potwierdzenia wyników wstępnej identyfikacji. Akcja zakończyła się powodzeniem.

Potrzebę realizacji tego typu ćwiczeń podkreślali zarówno starostowie Andrzej Nowicki i Marek Wysocki, jak również naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego wraz ze swoimi Współpracownikami. Ćwiczenie, angażujące służby policji, straży, wojska i cywilne, stało się znakomitą okazją do sprawdzenia i weryfikacji procedur oraz umożliwiło nabycie doświadczenia w kooperacji różnych służb zmierzającą do eliminacji zagrożenia.

Starosta Piski dziękuje tym samym wszystkim Uczestnikom ćwiczenia, Członkom Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, w tym służb Policji, Straży Pożarnej i Szpitala, za poświęcony czas i pełne zaangażowanie w powierzone  w ramach prowadzonych ćwiczeń działania.

Starosta swoje podziękowania kieruje również do pracowników Wydziału Zarzadzania Kryzysowego: p. Dominiki Budzyńskiej, p. Agnieszki Wilk i p. Alicji Wiśniewskiej z naczelnikiem p. Tadeuszem Wysockim na czele, za sprawnie  i profesjonalne przygotowanie kolejnych etapów realizowanych działań.

Szczególne podziękowania kierowane są do oficerów prowadzących poszczególne incydenty w ramach ćwiczeń na terenie gmin oraz urzędu starostwa, ppłk Jarosława ŻOCHOWSKIEGO oraz ppłk Juliusza SAWICKIEGO, którzy od kilku miesięcy współpracowali z wydziałem Zarządzania Kryzysowego tut. starostwa w ramach przygotowania przedsięwzięcia, a których wiedza i doświadczanie pozwoliły na sprawne przeprowadzenie ćwiczenia.
Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE