You are hereGmina Orzysz

Gmina Orzysz


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

 

WYBRANE JEZIORA W POWIECIE PISKIM

 
 
 

GMINA ORZYSZ

   
JEZIORO BUWEŁNO

powierzchnia jeziora: 360 ha; głębokość: do 44 m długość: ok. 8,5 km;
Jezioro rynnowe, w całości położone w gminie Orzysz, ciągnące się z południa na północ; położone jest wśród łąk i pól, jego brzegi są dość strome a linia brzegowa urozmaicona; południowa część jeziora połączona jest kanałem z jeziorem Ublik Wielki.
Jest to jezioro typu sielawowego, chętnie odwiedzane przez lokalnych wędkarzy; prowadzą z niego szlaki wodne na jeziora Niegocin i Ublik Wielki; na północy połączone jest strumykiem jeziorem Wojnowo.

     
JEZIORO UBLIK WIELKI

powierzchnia jeziora: 193,5 ha; głębokość: 32 m, długość: 4 km;
Jezioro położone w odległości 9 km na północny zachód od Orzysza; połączone rowami przepływowymi z jeziorami Ublik Mały i Bawełno; we wschodniej części jeziora- trzy duże zatoki.
Jezioro należy do jezior typu sielawowego; istnieje możliwość urządzania spływów kajakowych na jezioro Bawełno, i dalej, na jezioro Niegocin.

     
JEZIORO UBLIK MAŁY

powierzchnia: 88 ha, głębokość: 26,5 m;
Jezioro położone w odległości 8 km na północ od Orzysza; północny kraniec łączy rów przepływowy z jeziorem Ublik Wielki; brzegi są strome, od południa zalesione, z pozostałych stron otaczają go pola i łąki; zbiornik o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych- doskonałe trasy wycieczkowe dookoła jeziora (popularnie nazwane „Zielonym”, „Szmaragdowym” od zielono- szmaragdowego zabarwienia wody spowodowanego zjawiskami rozwoju określonych gatunków glonów); znajduje się tu kilkadziesiąt źródlisk, źródeł, nacieków przybrzeżnych- wyciekających między innymi z wysokich brzegów jeziora; kilka źródeł zawiera wodę pitną; największe z nich uznawane jest za lecznicze, korzysta z niego wiele osób pobierając z niego wodę w celach leczniczych (wg informacji okolicznych mieszkańców - woda z tego źródła leczy choroby nerek).

     
JEZIORO WIERZBIŃSKIE

powierzchnia: 73 ha; głębokość: ok. 5 m
Jezioro położone między Orzyszem a wsią Wierzbiny; oddzielone od jeziora Orzysz półwyspem Ameryka; w północnej części łączy się kanałem z jeziorem Orzysz; przy południowym brzegu jeziora leży wieś Wierzbiny; stąd prowadzi szlak kajakowy na jeziora Orzysz i Śniardwy; nad jeziorem plaża i pole namiotowe; typ jeziora linowo- szczupakowy.

     
JEZIORO ORZYSZ

powierzchnia:1142 ha; długość 6,4 km;
głębokość: do 36m; przezroczystość wody sięga 3,5m.
Jezioro położone w pd.- wsch. części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich; połączone rzeką o tej samej nazwie z pn.- wsch. częścią J. Śniardwy; cechą charakterystyczną akwenu jest duża zmienność głębokości oraz bogata roślinność; na jeziorze kilka wysp (m.in. Wyspa Róż- liczy ok. 50 ha, Wyspa Lasek); brzegi jeziora płaskie i podmokłe, w części pd. i zach. zalesione; dno- pagórkowate, faliste.
Typ jeziora sielawowy (szczupak, leszcz, sandacz, okoń); na skutek obniżenia wody w jeziorze został odkryty starożytny kompleks osadniczy, tzw. osada rusztowa; odkrycia dokonał prof. Johaness Heydeck i było ono zaczątkiem rozwoju nowożytnej archeologii na Mazurach.
Z jeziora wiedzie szlak kajakowy- kanałem Orzyskim i rzeką Orzyszą na jezioro Tyrkło i Śniardwy (długość ok. 12 km).

     
JEZIORO TYRKŁO

powierzchnia: 210 ha; głębokość:28 m.;
Jezioro rynnowe w pd.- wsch. części Krainy Wielkich Jezior mazurskich; połączone za pomocą wąskiej cieśniny z pn.- wsch. częścią J. Śniardwy; brzegi pn.- zach. i pn. jeziora wysokie, zalesione; wschodnie płaskie i miejscami podmokłe; od wschodu ujście rzeki Orzyszy.

     
JEZIORO ZDEDY

Jezioro i zarazem rezerwat przyrody z dominującą krajobrazowo roślinnością szuwarową, przylegających do niego lasów i obszarów nieleśnych z licznymi zabagnieniami oraz rzadkich chronionych gatunków roślin i zwierząt. Rezerwat obejmujący ochroną obszar wód, lasu, bagien i obszarów nieleśnych o powierzchni 182 ha; celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych krajobrazowych rezerwatu.

     

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE