Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

APEL DO MINISTRA INFRASTRUKTURY22 lutego, parlamentarzyści i samorządowcy z województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, podpisali wspólny apel kierowany do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku od węzła Kolno aż do Pisza.Dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców.


Dotacje 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" we współpracy z Powiatem Piskim zapraszają do zapoznania się z prezentacją na temat dotacji dla mikro i  małych przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2021 r.ŚLUZA NA PISIE POWOLI STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄProwadzone od lat zabiegi dotyczące uregulowania stanu wody na rzece Pisie i tym samym jeziorze Roś zaczynają skutkować konkretnymi działaniami w tym zakresie.
W ostatnich dniach podpisana została UMOWA NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STOPNIA WODNEGO NA RZECE PISIE.

EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE PISKIM 2020


dr Waldemar Brenda przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu spotkał się z p. Ewą Daniszewską opiekunem i koordynatorem Powiatowego Zespołu ds. ekonomii społecznej. Tematem spotkania, które odbyło się 29 stycznia było podsumowanie działań z zakresu ekonomii społecznej zrealizowanych na obszarze powiatu piskiego w 2020 r. przy wsparciu OWES EŁK.


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)


Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z :zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie realizowanym przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.


Program wsparcia dla rodzin „Za życiem”


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach kolejny rok realizowany jest kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i chciałbyś przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas.


BADANIE ANKIETOWE MIESZKAŃCÓW- POŁUDNIOWE MAZURY


Serdecznie zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym mającym na celu poznanie Państwa opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stron naszego regionu i jego potrzeb rozwojowych.

Link do ankiety:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97y9mv9


Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej obszaru Południowych Mazur, obejmujących teren wszystkich gmin powiatu piskiego oraz pozostałych gmin położonych w powiatach działdowskim, nidzickim i szczycieńskim.
Szkolenie online: Pisanie projektów krok po kroku


Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – szkolenie online.


Chcesz dowiedzieć się od czego rozpocząć pisanie projektu?
Czym jest diagnoza, problem, rezultat, a czym cel przy pisaniu projektów?
Zapisz się na szkolenie z logiki projektowej.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości