You are here„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze”

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze”


By elzbieta.czaporowska - Posted on 06 listopad 2020


ZAWODY KAJAKOWE I WĘDKARSKIE JAKO ELEMENT PROMOCJI OBSZARU LGD MAZURSKIE MORZE

Powiat Piski podpisał z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie realizacji operacji pn. „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację zawodów kajakowych i wędkarskich jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze oraz utrzymanie go przez okres minimum 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR.
Całkowity koszt projektu wynosi 25 123,00 złote (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy). Współfinansowanie operacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wynosi 18 150,90 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 90/100).
W ramach realizacji operacji na terenie powiatu piskiego zorganizowane zostaną zawody kajakowe i wędkarskie.

ZAWODY KAJAKOWE I WĘDKARSKIE JAKO ELEMENT PROMOCJI OBSZARU LGD MAZURSKIE MORZE

Organizacja zawodów wędkarskich to przede wszystkim okazja do krzewienia wiedzy na temat rybnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Mazurskie Morze. Drastycznie zmniejszająca się populacja ryb w naszych jeziorach, czy zanikanie niektórych gatunków to wynik m.in. braku świadomości ekologicznej mieszkańców. Jest to więc okazja do edukowania przyszłych wędkarzy w kierunku stosowania kodeksu wędkarskiego i potrzeby ochrony zasobów wodnych. Poprzez organizację przedsięwzięcia chcemy kształtować świadomość społeczną i przekazywać ideę zrównoważonego gospodarowania środowiskiem wodnym, starając się podkreślić wartości płynące z poszanowania natury.

Operacja pn. „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Celem realizowanej operacji jest promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację zawodów kajakowych i wędkarskich jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze oraz utrzymanie go przez okres minimum 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE