You are herezapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe


By elzbieta.czaporowska - Posted on 01 wrzesień 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę zestawu: pióro wieczne i długopisStarostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawu: pióro wieczne i długopisNiniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.


Szczegóły zapytania do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zamówienie publiczne wynika z realizacji operacji pn. „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00208-6523.2-SW1410015/20 z dnia 19.10.2020 i aneksu do umowy nr 1 z dnia 19 maja 2021 r./Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE