You are hereZakończono realizację operacji pn."Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu"

Zakończono realizację operacji pn."Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu"


By aneta.ofman - Posted on 31 sierpień 2021


Powiat Piski zakończył realizację operacji pn. "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu".

Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
W ramach operacji, wybudowano siłownię zewnętrzną przy I Liceum Ogólnokształcących w Piszu, dzięki czemu zagospodarowano przestrzeń stwarzając warunki do aktywności fizycznej realizowanej na powietrzu.

Dzięki realizacji operacji wzrosła atrakcyjność miejscowości jak i całego obszaru LGD jako miejsca sprzyjającego rozwojowi różnych form aktywności fizycznej i umysłowej. Powstała nowa infrastruktura służyć będzie rekreacji i turystyce jako ogólnodostępne atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego. Zagospodarowana w ramach wybudowanej siłowni przestrzeń daje również możliwości do prowadzenia dialogu międzypokoleniowego na temat środowiska, bogactwa miejscowych akwenów wodnych i ochrony zasobów rybnych. Zamontowane tablice informacyjne dot. dziedzictwa rybackiego regionu zawierają element edukacyjny na temat rybackiego dziedzictwa kulturowego z krótką historią rybołówstwa piskiego i korzyściami płynącymi z tych zasobów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO AKTYWNOŚCI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I KORZYSTANIA Z SIŁOWNI!Operacja pn. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU realizowana była w ramach celu operacyjnego: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE