You are hereWZAJEMNA PROMOCJA

WZAJEMNA PROMOCJA


By jakub.grodzki - Posted on 22 lipiec 2018

„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej  w rejonie Piskim i Alytusie” – transgraniczny projekt Powiatu Piskiego oraz litewskiego Rejonu Alytus, który wspiera obustronną promocję regionów jako celów podróży, wypoczynku, aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Dzięki realizacji projektu, jeszcze w tym roku powstaną interaktywne mapy promujące lokalne obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego- odrębnie dla Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, a co się z tym wiąże również promujące lokalne atrakcje, produkty i miejsca, które warto odwiedzić. Odnośniki do map znajdziecie Państwo, w pierwszej kolejności, na portalach internetowych parterów projektu www.powiat.pisz.pl i www.arsa.lt,. Dzięki temu, w łatwy i przyjemny sposób, będziecie mogli Państwo dowiedzieć się o najciekawszych miejscach i atrakcjach, godnych uwagi i polecenia, zarówno w Powiecie Piskim jak  i Rejonie Alytus.

W ramach projektu powstaną także drukowane foldery promocyjne, w wersji polsko-litewsko- anglojęzycznej, promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego w regionach partnerskich. Foldery Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus dostępne będą w siedzibach urzędów partnerskich, a także w informacjach turystycznych na terenie obu regionów.

Projekt wspiera działania mające skutkować wzrostem wzajemne zainteresowanie lokalnych społeczności Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus obszarem partnerskim, pod kątem realizacji wypoczynku, rekreacji i aranżowania czasu wolnego. Litewscy turyści odwiedzają najbardziej znane miejsca na Mazurach, np. Mikołajki, Polacy natomiast, zwykle wyjeżdżają do parku wodnego w Druskiennikach, odwiedzają Traki czy Wilno. Realizacja projektu przyczynić ma się do wzrostu zainteresowania wśród obu społeczności regionami partnerskimi, a co się z tym wiąże częstszego planowania wypoczynku właśnie w tych regionach.

Poza konferencją, która 23 kwietnia br. zainaugurowała oficjalnie realizację wspólnych zadań Starostwa Powiatowego  w Piszu i Administracji Urzędu Rejonu Alytus, odbyły się obozy młodzieżowe w regionach partnerskich z udziałem polsko- litewskiej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. W dniach 11-16 maja br. w powicie piskim miał miejsce pierwszy z obozów, w którym udział wzięło 30 uczestników z Polski i Litwy. Młodzież wraz z opiekunami odwiedziła m.in. Galindię- Mazurski Eden, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej  w Orzyszu, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu czy Galerię Mazurską w Tuchlinie, gdzie zorganizowano warsztaty dekorowania w drewnie. Młodzież, przy okazji zorganizowanych zawodów kajakowych na rzece Pisie, uczestniczyła też w spływie kajakowym.

Drugi z obozów miał miejsce na terenie Rejonu Alytus i odbył się w dniach 10-15.06.2018 r. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić największe atrakcje Rejonu Alytus, a młodzież z powiatu piskiego poznać kulturę i dziedzictwo tego regionu. Obozowicze odwiedzili m.in. centrum rozrywki Tarzanija, gdzie czekały na nich m.in. z aktywności w parku linowym  i „podróż na linie” na drugą stronę rzeki Niemien, uczestniczyli w zwiedzaniu i wycieczce rowerowej po Daugai. Odwiedzili również Muzeum etnograficzne w Alytusie a także brali udział w zawodach kajakowych na jeziorze Daugai.

Młodzież, zakwaterowana była w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu a także w obiekcie Bazy Wioślarskiej Daugai, których (przypominamy) przebudowa została dofinansowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013, poprzednika Programu Interreg V-A Litwa- Polska.

Liderem projektu nr LT-PL-2S-128 pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej  w rejonie Piskim i Alytusie” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Rejon Alytus. Projekt realizowany jest od 01 marca 2018 roku i trwać będzie do końca stycznia 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 37 745,30 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 32 083,50 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 5 661,80 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; cel szczegółowy: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE