You are hereWspóldziałanie transgraniczne na rzecz turystyki

Wspóldziałanie transgraniczne na rzecz turystyki


By jakub.grodzki - Posted on 27 grudzień 2018

Ku końcowi dobiega transgraniczny projekt Powiatu Piskiego oraz litewskiego Rejonu Alytus pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie”. Projekt zakładał działania nastawione na obustronną promocję Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, jako celów podróży, wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu partnerzy stworzyli interaktywne mapy, promujące lokalne obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i związane z nimi produkty. Odnośniki do map znaleźć można m.in. na portalach internetowych parterów projektu www.powiat.pisz.pl i www.arsa.lt. Mapy zawierają po 15 obiektów z każdego regionu partnerskiego, zakres ten będzie w przyszłości rozszerzany o kolejne obiekty. Dzięki temu, możecie Państwo  w łatwy sposób, poznać miejsca godne uwagi i polecenia, zarówno w Powiecie Piskim, jak i Rejonie Alytus. Dodatkowo, powstały drukowane foldery promocyjne, w wersji polsko-litewsko- anglojęzycznej, które dostępne są już  w siedzibach urzędów partnerskich.

Poza konferencją, która miała miejsce w Piszu, 23 kwietnia br. i oficjalnie zainaugurowała realizację działań projektu, zrealizowano dwa obozy młodzieżowe z udziałem polskich i litewskich uczniów. W letnich obozach, które miały miejsce na terenie powiatu piskiego i rejonu olickiego, udział wzięło łącznie 68 uczestników, którzy mieli okazję czynnie poznawać najpiękniejsze walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obu regionów. W regionach partnerskich zrealizowano również wizyty studyjne z udziałem przedstawicieli beneficjentów, w których łącznie udział wzięło  60 uczestników.

Ostatnim ze zrealizowanych wydarzeń była konferencja kończąca z udziałem przedstawicieli Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, która miała miejsce w litewskiej miejscowości Milakavas (w siedzibie Lokalnej Grupy Działania), 12 grudnia br. W trakcie spotkania, koordynatorzy projektu- Aneta Ofman (ze strony Lidera projektu) i Kristina Kamičaitytė (ze strony Partnera projektu), w trakcie przedstawionej prezentacji podsumowały zrealizowane działania i przedstawiły uczestnikom osiągnięte rezultaty. Samorząd Powiatu Piskiego reprezentowała na konferencji Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska, która podczas wydarzenia udzieliła litewskiej telewizji regionalnej krótkiego wywiadu, zachęcając jednocześnie do wspólnych odwiedzin naszych regionów. Łącznie, w ramach wszystkich zrealizowanych działań w projekcie, udział wzięło 228 uczestników.

Celem tego wspólnie realizowanego projektu była obustronna promocja Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, jako celów podróży, wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego, ale również rozwój kontaktów między regionami. Oba regiony partnerskie posiadają wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, które warto promować, poznać i do których warto wracać. Zachęcamy do odwiedzania witryn, na których umieszczone są interaktywne mapy, a które pomocne będą w planowaniu partnerskich wizyt w celach turystycznych. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obu naszych regionów jest nie tylko piękne, ale i niepowtarzalne. Dlatego warto poznawać się bliżej!

http://www.powiat.pisz.pl/mapa/ ZAPRASZAMY http://maps.arsa.ltLiderem projektu nr LT-PL-2S-128 pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej  w rejonie Piskim i Alytusie” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Rejon Alytus. Projekt realizowany jest od 01 marca 2018 roku i trwać będzie do końca stycznia 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 37 745,30 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 32 083,50 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 5 661,80 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; cel szczegółowy: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE