You are hereOFICJALNE OTWARCIE ULICY WŁADYSŁAWA JAGIEŁLY W PISZU

OFICJALNE OTWARCIE ULICY WŁADYSŁAWA JAGIEŁLY W PISZU


By aneta.ofman - Posted on 14 maj 2021


Mija rok od momentu podpisania umów na dofinansowanie realizacji trzech inwestycji drogowych dofinansowanych z rządowych środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Jedną z zakończonych w ostatnim czasie, jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29”.
Uroczystego otwarcia ulicy Jagiełły dokonano podczas wizyty Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.
13 maja przedstawiciele Powiatu Piskiego: Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska, Wicestarosta Piski Marek Wysocki, członek Zarządu Powiatu dr Waldemar Brenda oraz radnymi powiatowymi Lidią Borys-Dymczyk i Mariuszem Trupaczem wspólnie z Wojewodą oraz posłem na Sejm Jerzym Małeckim przecięli wstęgę, symbolicznie przekazując drogę powiatową do użytku mieszkańcom powiatu piskiego.

Remont drogi kosztował: 1 871 658,81 zł, z czego wartość dofinansowania rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 887 326,27 zł. Powiat przekazał wkład własny w kwocie 984 332,54 zł.

Dwie pozostałe inwestycje, tj.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo)– Cierzpięty– Ublik– DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik– DK Nr 63
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody)– Długi Kąt– Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt– Kowalewo,
zakończyć się mają jeszcze w tym miesiącu. Łączna wartość wszystkich wyniesie ponad 10 mln zł, z czego rządowe dofinansowania to kwota ponad 6 mln zł.

Nie jest to jednak koniec inwestowania w drogi powiatowe. Już wkrótce mieszkańcy powiatu zyskają kolejne 4 zmodernizowane drogi.

Między innymi z tym wiązała się czwartkowa wizyta Wojewody w piskim starostwie, która była okazją do podpisania kolejnych umów na realizację inwestycji drogowych, na które Powiat Piski za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu pozyskał dofinansowanie w ramach III rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wojewoda Warmińsko- Mazurski Artur Chojecki wspólnie z przedstawicielami władz Powiatu Wicestarostą Markiem Wysockim i Skarbnikiem Powiatu Barbarą Koprowską symbolicznie sygnowali umowy na remont i budowę̨ czterech dróg powiatowych. Wydarzenie odbyło się w obecności m.in. Posła na Sejm Jerzego Małeckiego, dr Waldemara Brendy Członka Zarządu Powiatu i Ireny Jatkowskiej Przewodniczącej Rady Powiatu Pisz.

W podziękowaniu za aktywne wspieranie Powiatu Piskiego Wicestarosta wręczył Wojewodzie pamiątkowy herb Powiatu Piskiego.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE