You are hereJUŻ WKRÓTCE! ZAWODY KAJAKOWE I WĘDKARSKIE JAKO ELEMENT PROMOCJI OBSZARU LGD MAZURSKIE MORZE

JUŻ WKRÓTCE! ZAWODY KAJAKOWE I WĘDKARSKIE JAKO ELEMENT PROMOCJI OBSZARU LGD MAZURSKIE MORZE


By elzbieta.czaporowska - Posted on 25 sierpień 2021


5 września (niedziela) Zawody wędkarskie (pierwszy etap).
11 września (sobota) Zawody kajakowe oraz drugi etap zawodów wędkarskich

NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!!

5 września (niedziela) zapraszamy wędkarzy amatorów i hobbystów na pierwszy etap zawodów wędkarskich. Drugi etap odbędzie się 11 września (sobota).

Zawody kajakowe zostaną rozegrane 11 września (sobota) na jeziorze Roś. Startujemy z plaży przy Hotelu "Roś", al. Turystów 3 w Piszu.

DOBRA ZABAWA I NAGRODY CZEKAJĄ!


Organizacja zawodów wędkarskich to przede wszystkim okazja do krzewienia wiedzy na temat rybnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Mazurskie Morze. Drastycznie zmniejszająca się populacja ryb w naszych jeziorach, czy zanikanie niektórych gatunków to wynik m.in. braku świadomości ekologicznej mieszkańców. Jest to więc okazja do edukowania przyszłych wędkarzy w kierunku stosowania kodeksu wędkarskiego i potrzeby ochrony zasobów wodnych. Poprzez organizację przedsięwzięcia chcemy kształtować świadomość społeczną i przekazywać ideę zrównoważonego gospodarowania środowiskiem wodnym, starając się podkreślić wartości płynące z poszanowania natury.

Zawody kajakowe nawiązują do pobytu pisarza Melchiora Wańkowicza na ziemi piskiej w okresie międzywojennym. W 1935 r. Wańkowicz wraz z córką Martą przyjechali na Mazury. Pływali kajakiem (o wdzięcznej nazwie „Kuwaka”), podróżowali autem i koleją po całych ówczesnych Prusach Wschodnich. Poznawali bogactwo przyrodnicze regionu oraz rozmawiali z mieszkańcami, szczególną uwagę zwracając na narastające represje wobec ludności polskiej w narodowo–socjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej. W wyniku tej wyprawy powstała jedna z najważniejszych książek mistrza polskiego reportażu pt. „Na tropach Smętka”, która do wybuchu II wojny światowej doczekała się kilku wydań, wpływając na sposób postrzegania problematyki polskiej w Prusach Wschodnich. Wańkowicz opisał w niej także pobyt w Piszu oraz spływ kajakowy rzeką Pisą do Narwi.

ZAWODY KAJAKOWE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin zawodów kajakowych


Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Zmagania kajakowe, osoby niepełnoletnie wersja edytowalna

Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Zmagania kajakowe, osoby niepełnoletnie wersja pdf


Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Zmagania kajakowe, osoby pełnoletnie, wersja edytowalna

Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Zmagania kajakowe, osoby pełnoletnie, wersja pdf


Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Rodzinne perypetie kajakowe, wersja edytowalna

Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Rodzinne perypetie kajakowe, wersja pdf


Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Znani/Lubiani, wersja edytowalna

Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - Znani/Lubiani, wersja pdf


ZAWODY WĘDKARSKIE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin zawodów wędkarskichKarta zgłoszeniowa i oświadczenia - zawody wędkarskie, wersja edytowalna

Karta zgłoszeniowa i oświadczenia - zawody wędkarskie, wersja pdfOperacja pn. „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Celem realizowanej operacji jest promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację zawodów kajakowych i wędkarskich jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze oraz utrzymanie go przez okres minimum 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE