You are hereDziedzictwo kulturowe i naturalne motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonach Pisz i Alytus

Dziedzictwo kulturowe i naturalne motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonach Pisz i Alytus


By jakub.grodzki - Posted on 25 kwiecień 2018

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie” – nowy projekt Powiatu Piskiego oraz litewskiego partnera – Rejonu Alytus, został oficjalnie rozpoczęty na konferencji, która odbyła się w siedzibie piskiego starostwa w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Jest to już 6. wspólnie realizowany z litewskim partnerem projekt dofinansowany ze środków unijnych. Spotkanie, które zainaugurowali Starosta Piski Andrzej Nowicki wspólnie z Merem Rejonu Alytus Algirdasem Vrubiauskasem, poświęcone było przede wszystkim prezentacji głównych celów i zadań przewidzianych do realizacji w powyższym projekcie.

Projekt zakłada działania nastawione na obustronną promocję Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako celów podróży, wypoczynku, aktywnych form spędzania czasu wolnego.

W projekcie zaplanowano stworzenie interaktywnych map promujących lokalne obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego- odrębnie dla Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, na których umieszczane będą informacje o lokalnych atrakcjach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz miejscach, które warto odwiedzić.

Równolegle, realizowane będą działania mające na celu promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego i lokalnych miejsc, w których te formy można realizować. Ta forma promocji realizowana będzie przy organizacji wyjazdów młodzieży do regionów partnerskich oraz wizyt studyjnych z udziałem osób dorosłych.

Powstaną również tradycyjne foldery promocyjne w wersji polsko-litewsko- anglojęzycznej, promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego &nbasp;w regionach partnerskich.

Całkowita wartość projektu Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie” wynosi 37 745,30 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 32 083,50 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 5 661,80 EUR.

Liderem projektu jest Powiat piski, partnerem litewski Rejon Alytus. Projekt realizowany będzie do końca stycznia 2019 r.Prezentacja projektuKlauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE