You are hereDotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców


By elzbieta.czaporowska - Posted on 18 maj 2021

Kampania społeczna -  dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

 


Do pobrania:

Prezentacja
nt. dotacji dla mikro
i małych przedsiębiorcówFundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.”.
Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Piski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Piskiego.
Prezentacja nt. dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw została opracowana w ramach działań z zakresu edukacji prawnej na podstawie ww. umowy.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE