You are hereKarty Usług - Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Karty Usług - Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa


By d.rakowski - Posted on 07 maj 2020

e-druki ze strony GUNB: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Powyższe formularze w wersji edytowalnej do druku.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA

Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wniosek
02  
03 Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
03/wzb wniosek
wniosek
04 Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę 04/wzb wniosek
05 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 05/wzb wniosek
06 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 06/wzb   wniosek
07 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 07/wzb   wniosek
08 Zgłoszenie rozbiórki 08/wzb   wniosek
  Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę     załącznik
09 Zaświadczenie o samodzielności lokalu 09/wzb zobacz wniosek
10 Pozwolenie na rozbiórkę 10/wzb wniosek
  Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę     załącznik
11 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 11/wzb wniosek
12 Zaświadczenie o metrażu lokali lub budynków mieszkalnych do dodatków mieszkaniowych 12/wzb zobacz wniosek
13 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 13/wzb   wniosek
14 Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 14/wzb   wniosek
15 Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym 15/wzb   wniosek
16 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu 16/wzb   wniosek

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE