You are hereCKZiU R-N

CKZiU R-N


Nowy Projekt - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rucianem-Nidzie

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w projekcie pn. “Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie”. Szczegóły wsparcia oraz regulamin rekrutacyjny do projektu dostępne są na stronie

 

Strona Projektu

 

Projekt pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego , Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE