You are hereKarty Usług - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Karty Usług - Wydział Gospodarki Nieruchomościami


By d.rakowski - Posted on 07 maj 2020

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01 Sprzedaż nieruchomości gruntowej skarbu państwa jej użytkownikowi wieczystemu 01/gn wzór wniosek
02 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 02/gn wzór wniosek
03 Zwrot działki dożywotniego użytkowania lub działki obejmującej przydzielone do użytkowania budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu 03/gn wzór wniosek
04 Zwrot własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu 04/gn wzór wniosek
05 Wyrażenie zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej zakazu całkowitego lub częściowego dzielenia, sprzedawania, dzierżawienia i zastawiania nieruchomości bez zezwolenia właściwej władzy 05/gn wzór wniosek
06 Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z działu IV księgi wieczystej 06/gn wzór wniosek


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE