Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Rajd po krew

26 dni w trasie o długości 2000 km. 50 miejscowości i jeden szczytny cel – promocja idei krwiodawstwa. Taka właśnie idea przyświeca wyprawie Pana Janusza Kobyłki  z Lubartowa, który we wtorek (24 sierpnia), gościł  w Starostwie Powiatowym w Piszu.
Rekrutacja do Programu korekcyjno – edukacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu!

Rekrutacja do Programu korekcyjno-edukacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu!Zapraszamy osoby, które nie radzą sobie z napięciem emocjonalnym i stresem!

  • Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej?
  • Nie panujesz nad emocjami?
  • Miewasz niekontrolowane wybuchy złości?
  • Ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny?
  • Chcesz zdobyć wiedzę na temat skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez użycia agresji?

Program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie 3 miesięcy od września do listopada 2021 r.Swój udział można zgłaszać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2 ( pokój nr 2) lub pod numerem telefonu : 87 424 11 38,  87 424 11 39.

Oddział obserwacyjno-zakaźny w Piszu

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu od czwartku 19 sierpnia 2021r. oficjalnie dysponuje nowoczesnym oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Kosztem prawie 6 mln zł  w przeciągu 7 miesięcy powstał jeden z czterech tej klasy oddziałów w województwie warmińsko-mazurskim. Tym samym piski szpital posiada 20 łóżek wraz  z niezbędnym sprzętem do hospitalizacji zakaźnie chorych.zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie wraz dostawą i montażem tablicy informacyjnej

Trwa budowa siłowni przy I LO w PiszuTrwa realizacja inwestycji związanej z budową siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu.
Przypominamy, że zadanie realizowane jest w wyniku umowy o dofinansowanie operacji, którą podpisaliśmy z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego w dn. 15 września.
Prace budowane zakończyć się mają z dniem 23.08.2021 r.
Apel do społeczeństwa Powiatu Piskiego

Szanowni Państwo!
Ponownie rośnie ilość zachorowań wywołanych przez wirusa COVID -19. Wprawdzie sformułowanie „Szczepienie to szansa na powrót do normalnego życia” jest często wypowiadane publicznie, ale wielu z nas woli przyjąć postawę wyczekującą. Tymczasem dzięki szczepieniom  w przeszłości udało się skutecznie zwalczyć lub ograniczyć śmiertelność z powodu krztuśca, odry czy tężca. Dysponujemy systemem, który pozwala zbierać wiarygodne dane o efektywności szczepień oraz o ewentualnych niepożądanych reakcjach. Możemy obiektywnie ocenić bezpieczeństwo masowego uodparniania ludzkiej populacji. W przypadku opracowanych szczepionek na COVID-19 porównanie potencjalnego ryzyka z korzyściami wynikającymi z zapobiegania chorobie zakaźnej jednoznacznie przemawia za szerokim stosowaniem dostępnych szczepionek. Dlatego szczepmy się!

Czytaj dalej!


LOCKDOWN? REALNY SCENARIUSZ DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Spadające zainteresowanie szczepieniami, niski odsetek mieszkańców, którzy nabyli pełną odporność oraz zauważalny przyrost osób chorych i hospitalizowanych stawia województwo warmińsko- mazurskie na czele listy obszarów, które już wkrótce w pierwszej kolejności mogą objąć powracające obostrzenia. Taka właśnie konkluzja wypływa ze spotkania z Krzysztofem Kuriatą, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, które odbyło się piskim Starostwie 10 sierpnia 2021r. z udziałem m.in. burmistrzów  i przedstawicieli gmin, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Szpitala Powiatowego.


Eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie


29 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Organizatorem Olimpiady jest Warmińsko– Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s. w Olsztynie, etap powiatowy przygotował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości