You are hereOddział obserwacyjno-zakaźny w Piszu

Oddział obserwacyjno-zakaźny w Piszu


By jakub.grodzki - Posted on 23 sierpień 2021

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu od czwartku 19 sierpnia 2021r. oficjalnie dysponuje nowoczesnym oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Kosztem prawie 6 mln zł  w przeciągu 7 miesięcy powstał jeden z czterech tej klasy oddziałów w województwie warmińsko-mazurskim. Tym samym piski szpital posiada 20 łóżek wraz  z niezbędnym sprzętem do hospitalizacji zakaźnie chorych.Obecny na uroczystości Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska wskazując, że od wielu lat oddziały zakaźne były traktowane po macoszemu podkreślił, że oddany do użytku piski oddział wpisuje się w rządowe plany reaktywacji tych oddziałów. Inicjatywa modernizacji oraz rozbudowy piskiego oddziału zakaźnego zrodziła się jeszcze przed pandemią  w 2019 r. W przeciągu dwóch kolejnych lat zaangażowanie i wielu osób oraz instytucji doprowadziło do sukcesu. Kilkakrotne wizyty wicestarostów w Ministerstwie Zdrowia oraz rozmowy Starosty i Dyrekcji Szpitala na szczeblu wojewódzkim zyskały wsparcie parlamentarzystów - Senator RP Małgorzaty Kopiczko oraz Posła RP Jerzego Małeckiego.

Zrealizowana inwestycja rozbudowy oraz modernizacji oddziału zakaźnego jest wielkim sukcesem dla Powiatu Piskiego - powiedział w swoim wystąpieniu Andrzej Nowicki Starosta Piski. Tym większym, że w sytuacji kryzysowej, jaką jest trwająca nadal pandemia, zlokalizowany on został właśnie w Piszu. Starosta wskazywał również, że działania w zakresie wsparcia SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu są możliwe tylko dzięki doskonałej współpracy Zarządu Powiatu Piskiego z Radą Powiatu Pisz, gdzie - jak wskazywał - samorządowcy kierują się przede wszystkim lokalnymi potrzebami  i świadomością, w jakim celu zasiadają w Radzie. Słowa uznania oraz podziękowania Andrzej Nowicki Starosta Piski skierował także do samorządowców gminnych, którzy w każdej potrzebie wspierali i wspierają piską placówkę medyczną, a także administracji państwowej szczebla wojewódzkiego. Podczas otwarcia głos zabrał także wojewoda Artur Chojecki, który ze swej strony również bardzo pozytywnie ocenił współpracę z piskim samorządem powiatowym.

Uroczyste oddanie do użytku rozbudowanego oraz zmodernizowanego oddziału obserwacyjno-zakaźnego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu zakończyło się wizytą zaproszonych gości w budynku, gdzie ks. prał. dr Wojciech Kalinowski proboszcz Parafii pw. św. Jan Chrzciciela w Piszu pobłogosławił oddany do użytku oddział. Wszyscy obejrzeli ten piękny obiekt i nowoczesny sprzęt szpitalny.

Starosta Piski składa serdeczne podziękowania Pani Senator Małgorzacie Kopiczko oraz Panu Posłowi Jerzemu Małeckiemu, którzy bardzo mocno włączyli się starania Powiatu Piskiego zmierzające do pozyskania środków z budżetu państwa na przebudowę i rozbudowę oddziału zakaźnego piskiego Szpitala.
Serdecznie dziękujemy!


Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE