Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE!

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Piszu w ramach akcji „Nakręć się na pomaganie” rozkręconej przez dzielnicowego -asp. Adama Trzonkowskiego.

Jeśli zbierasz nakrętki dla 3-letniego Marcela Arnisty z Pisza weź udział w konkursie fotograficznym. Wystarczy zrobić zdjęcie lub nagrać krótki filmik prezentujący Wasz udział w zbiórce nakrętek dla Marcela. Następnie fotkę lub filmik należy przesłać e-mailem na adres:
anna.szypczynska@pisz.ol.policja.gov.pl dołączając swoje dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Na Wasze zdjęcia i filmiki Organizatorzy czekają do 15 grudnia 2020 roku. Trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Uwaga !!! Udział w konkursie, czyli przesłanie zdjęcia lub filmiku na podany adres, oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku osoby lub osób znajdujących się na fotografii lub filmiku.

Nie zwlekaj i weź udział w konkursie !!!

fot. KPP Pisz

ZMIANA GODZIN PRACY APTEKI CEFARM/PISZW związku z przekazaną informacją, podajemy do publicznej wiadomości, że:

Apteka Cef@rm 36,6 w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2
od dnia 16 listopada 2020r. w dni powszednie
czynna będzie w godzinach 07.30-20.00.


UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYMPowiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Roboty budowlane dotyczą następujących inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny)– Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek Lipińskie– Skarżyn. Termin realizacji zadania: do dnia 17 grudnia 2020 r.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w m. Wejsuny. Termin realizacji zadania: do dnia 17 grudnia 2020 r.

Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.

Informacja PZD„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze”


ZAWODY KAJAKOWE I WĘDKARSKIE JAKO ELEMENT PROMOCJI OBSZARU LGD MAZURSKIE MORZE

Powiat Piski podpisał z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie realizacji operacji pn. „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację zawodów kajakowych i wędkarskich jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze oraz utrzymanie go przez okres minimum 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR.
Całkowity koszt projektu wynosi 25 123,00 złote (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy). Współfinansowanie operacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wynosi 18 150,90 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 90/100).
W ramach realizacji operacji na terenie powiatu piskiego zorganizowane zostaną zawody kajakowe i wędkarskie.
„Świadomy pacjent – skuteczna terapia”

kampania nfz

 

Przyjmujesz co najmniej 5 leków dziennie?
czy wiesz, że zażywanie wielu medykamentów jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji?


POLIPRAGMAZJA – czyli wielolekowość
to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jednocześnie. Jest groźna dla każdego, szczególnie dla osób starszych, które są obciążone chorobami przewlekłymi, np. cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia.

więcej nt. zasad, które zmniejszą ryzyko niepożądanych skutków przyjmowania wielu leków znaleźć można na stronie internetowej Akademii NFZ:
https://akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/

Zachęcamy do lektury.POWIAT PISKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE
Dokładnie 1 972 362,67 zł, tyle wynosi dofinansowanie unijne przyznane Powiatowi Piskiemu na realizację projektu, którego całkowita wartość wynosi: 2 355 372,60 zł.

Powiat, w ramach realizacji działań, poniesie wkład własny w kwocie 383 009,93 zł. Umowa na realizację projektu, który swoim zakresem obejmie termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, podpisana została w dniu 30 października br. Realizacji projektu planowana jest do końca 2022 roku.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości