You are herePOWIAT PISKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE

POWIAT PISKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE


By aneta.ofman - Posted on 03 listopad 2020
Dokładnie 1 972 362,67 zł, tyle wynosi dofinansowanie unijne przyznane Powiatowi Piskiemu na realizację projektu, którego całkowita wartość wynosi: 2 355 372,60 zł.

Powiat, w ramach realizacji działań, poniesie wkład własny w kwocie 383 009,93 zł. Umowa na realizację projektu, który swoim zakresem obejmie termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, podpisana została w dniu 30 października br. Realizacji projektu planowana jest do końca 2022 roku.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” w swoich działaniach inwestycyjnych obejmie:
docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, docieplenie okien stalowych jednoszybowych w hali oraz luksfer, docieplenie stropodachu, wymianę istniejących świetlików dachowych, montaż indywidualnego węzła cieplnego wymiennikowego dla całego obiektu o mocy 210 kW, kompleksową wymianę instalacji c.o., montaż systemu telemetrycznego do zdalnego nadzoru i zarządzania pracą węzła i systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,40 kW, wymianę wewnętrznej instalacji oświetleniowej.

Cele projektu:

  • Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku użyteczności publicznej.
  • Poprawa jakości powietrza związana z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery.
  • Wzrost zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o 0,041 MWe.


Planowane efekty: ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2% oraz ograniczenie emisji CO2 o 81,8%, w tym:

  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok], wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 2647,38
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok], wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 355,81,
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [Mwe], wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 0,041, rok


Całkowita wartość projektu: 2 355 372,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 972 362,67 zł

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE