You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


WZNAWIAMY OGRANICZENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW STAROSTWA


Szanowni Państwo,
w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego powiatu, dbając o bezpieczeństwo Klientów i Pracowników starostwa, podjęto decyzję o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze.

CO NAJWAŻNIEJSZE:
obsługa Klientów odbywać się będzie nadal w trybie ciągłym, na specjalnie wyznaczonych DWÓCH stanowiskach, przez tzw. "okienka".Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w 2020 roku realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.03.2021 roku.

Wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej wynosi 2 238 388,54 zł. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 230 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie piskim.

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych choroboami zakaźnymi

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Nabór wniosków od 10 kwietnia do 4 września 2020 r.Dofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r

Dotyczy: średnie i duże przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w dniu 30 czerwca br. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r. (dla średnich  i dużych przedsiębiorstw)
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie średnim i dużym przedsiębiorstwom (narzędzie pomocne do ustalenia statusu dostępne jest pod adresem https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

Zarządca Rozliczeń S.A. uruchomił, pod adresem https://deminimis.zrsa.pl , portal umożliwiający uprawnionym podmiotom składanie wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej i zużytej w okresie od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.

Instrukcja wypełniania wniosków dostępna pod adresem https://www.zrsa.pl/wnioskodawca/.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie pomocy de minimis .Internetowa Galeria Żywych Obrazów Orzyskiego LO- "Żywe obrazy w dobie koronawirusa"

Przyjaciele naszej szkoły, znajomi, uczniowie skorzystali z propozycji akcji, którą zapoczątkowała na naszym szkolnym facebooku nauczycielka ZSO w Orzyszu – Pani Krystyna Ziółkowska i nadesłali nam realizacje wybranych przez siebie dzieł i ich „transformacji”. Przyznajemy, że akcja przerosła nasze wszelkie oczekiwania. Do naszej akcji przyłączyły się przysyłając wykonane przez siebie zdjęcia p. Barbara Orawecz, p. Adriana Piekarska, p. Krystyna Ziółkowska,  p. Katarzyna Sawa-Całka, p. Magdalena Mielczarska, p. Joanna Kamieniecka, p. Emilia Mroczek, absolwentka 2019 naszego LO Wiktoria Swęder, Oliwia Oszmian uczennica klasy I LO.PERSONALIZOWANE MASECZKI ORZYSKIEGO LO

Orzyskie liceum włączyło się w akcję szycia maseczek, które mogą być bronią do walki z koronawirusem. Ale nie pojawiłby się produkt końcowy, gdyby nie pomysłodawczyni – Pani Krystyna Ziółkowska (projektowanie, prasowanie, naklejanie, pakowanie) oraz ogromna pomoc byłych pracownic – emerytowanych nauczycielek: Pani Barbary Giedo i Pani Teresy Sulewskiej, które z ogromnym zaangażowaniem usiadły do maszyn i spod ich rąk wyszły takie oto, bardzo estetyczne i wesołe maseczki ochronne. Maseczki ( dostępne w sekretariacie szkoły) mogą otrzymać uczniowie klas ósmych, którzy już mogą składać dokumenty do naszej szkoły oraz uczniowie i przyjaciele LO. (Również pracownicy)Szanowni Druhny i Druhowie.

W dniu św. Floriana, patrona wszystkich Strażaków do wszystkich pełniących tak trudną  i odpowiedzialną służbę kierujemy słowa uznania za codzienny trud w wypełnianiu służbowych obowiązków, za poświęcenie i oddanie w działaniach na rzecz ratowania mienia i co najważniejsze ludzkiego życia. Bycie strażakiem to powołanie, chęć niesienia pomocy i to nie tylko w obliczu pożaru to także bezinteresowna pomoc niesiona bliźnim którą dajecie z siebie każdego dnia. Taka postawa, którą prezentujecie także poza służbą zasługuje na głęboki szacunek i uznanie ze strony społeczeństwa.

Życzymy Wam, aby działalność w strażackich szeregach była źródłem satysfakcji, a każdy dzień przynosił poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Niech zdrowie, wytrwałość, szczęście i wytrwałość towarzyszy Wam każdego dnia tak jak opieka Waszego patrona św. Floriana.

Starosta Piski Andrzej Nowicki
Wicestarosta Piski Marek Wysocki
Członek Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda
Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE