You are hereWZNAWIAMY OGRANICZENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW STAROSTWA

WZNAWIAMY OGRANICZENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW STAROSTWA


By aneta.ofman - Posted on 16 czerwiec 2020


Szanowni Państwo,
w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego powiatu, dbając o bezpieczeństwo Klientów i Pracowników starostwa, podjęto decyzję o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze.

CO NAJWAŻNIEJSZE:
obsługa Klientów odbywać się będzie nadal w trybie ciągłym, na specjalnie wyznaczonych DWÓCH stanowiskach, przez tzw. "okienka".OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW

✅ Klienci obsługiwani są wg kolejności, w wyznaczonym "okienku".

✅ urząd obsługuje klientów w godz. 8.00-14.00

✅ we wszelkich sprawach urzędowych można się kontaktować z Biurem Obsługi Klienta: ☎️ (087) 425 47 00.
Pracownicy BOK przekierują Państwa telefonicznie do właściwych wydziałów, właściwych w ramach zgłoszonej sprawy.

✅ sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:
- drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl
- listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP

✅Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach, wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE