You are hereSzlaki turystyczne w Gminie Orzysz

Szlaki turystyczne w Gminie Orzysz


By admin - Posted on 17 marzec 2010

Szlaki turystyczne w Gminie Orzysz

 

TRASA „A” - „WOKÓŁ JEZIORA ŚNIARDWY” – szlak niebieski

Pisz - Niedźwiedzi Róg- Wejsuny- Popielno - Mikołajki –Dziubiele – Suchy Róg - Tuchlin – Zdęgówko – Wężewo - Okartowo – Zdory – Szczechy Wielkie – Pisz (100,4 km, w tym na terenie gminy Orzysz 26,0km)


Jest to najdłuższa z proponowanych tras, o ponadlokalnym charakterze, biegnąca wokół największego jeziora w Polsce, zwanego czasami „mazurskim morzem”. Szlak bardzo malowniczy, prowadzący niemalże w całości przez Mazurski Park Krajobrazowy, przy czym część przez lasy Puszczy Piskiej. Odcinek z Pisza do Mikołajek prowadzi przez lasy mieszane i liściaste, mija się wiele terenów bagiennych, nabrzeży jezior. Z tego powodu trasę polecamy w upalne dnie, kiedy swoisty mikroklimat tego regionu sprzyja takim wędrówkom. Końcowa część trasy prowadzi wzdłuż stromego odcinka brzegu, miejscami z aktywnym klifem, bardzo rzadko spotykanym nad jeziorami. Ponadto występują liczne punkty widokowe, dogodne miejsca do wypoczynku i kąpieliska. Na trasie znajduje się wiele innych atrakcji turystycznych: Mazurska Izba Regionalna w Wejsunach, Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, rezerwat pokazowy konika polskiego w lasach popielańskich, Muzeum Reformacji w Mikołajkach, kościoły ewangelickie w Wejsunach i Mikołajkach. Na przebycie trasy najlepiej przeznaczyć 2 dni. Możliwość noclegu m.in. na licznych polach namiotowych, w schroniskach PTSM (Mikołajki, Okartowo, Wejsuny), hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach i na kwaterach prywatnych. W niniejszym przewodniku przedstawiamy opis całej trasy wokół jeziora Śniardwy, mającej znaczenie ponadlokalne, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka przebiegającego przez gminę Orzysz.
Nietypowy opis trasy wynika stąd, że szczegółowo przedstawiliśmy obiekty występujące na terenie gmin Orzysz, natomiast poza nią z uwagi na brak oznakowania tejże trasy skupiliśmy się na jej dokładnym przebiegu w terenie.
Uwaga! Ze względu na przeprawę promową przez Bełdany w Wierzbie wycieczka na całej trasie możliwa jest do odbycia od maja do października.
 

A1 – Rezerwat Czapliniec – 61,4 km
A2 – Wysoczyzna „Dabrowa” – 53,9 km (53?49’08”N, 21?43’18”E)
A3 – Wzniesienie pod kolo wsi Dziubiele – 55,3 km (53?47’52”N, 21?42’54”E)
A4 – Wies Dziubiele – 55,3 + 3 km
A5 – Wzniesienie widokowe kolo wsi Suchy Róg – 57,1 km
A6 – Wies Suchy Róg – 58,3 km
A7 – Gytiowisko przy jeziorze Tuchlin – 59,5 km
A8 – Wies Tuchlin – 61,2 km
A9 – Wies Zdegówko – 62,9 km
A10 – Wzniesienie morenowe pod Zdegówkiem – 65,0 km (53?48’52”N, 21?49’07”E)
A11 – Wies Wezewo – 67,3 km
A12 – Miejscowosc Okartowo - ? km
A13 – Biwakowisko „Pod Sosnami” kolo Okartowa - ? km (53?47’47”N, 21?52’26”E)
A14 – Punkt widokowy kolo Nowych Gut – 72,0 km (53?47’11”N, 21?52’09”E)
A15 – Wies Nowe Guty – 74,8 km
A16 – Zabagnione nabrzeze jeziora Sniardwy kolo wsi Nowe Guty – 75,8 km
A17 – Klifowe nabrzeze jeziora Sniardwy kolo przysiólka Kwik – 76,6 km
A18 – Wyplycone nabrzeze jeziora Sniardwy kolo przysiólka Kwik – 77,4 km
   

TRASA „B” - „WOKÓŁ JEZIORA ORZYSZ” – szlak czerwony
 
Orzysz – Grądy – Odoje – Ostrów – Skomack Wielki – Ogródek – Rostki Skomackie – Wierzbiny – Orzysz – (31,2 km)


Trasa „Wokół jeziora Orzysz” wiedzie przez dość zróżnicowane krajobrazy lasów, łąk i pól malowniczo usytuowanych wśród wzniesień morenowych, a nade wszystko jezioro Orzysz i inne z nim związane. Początek trasy znajduje się na rozjeździe w kierunku przysiółka Grądy, a kończy się w Orzyszu. Na rogatkach Orzysza droga staje się gruntowa i meandruje wśród pół, młodych zadrzewień, drobnych i zabagnionych obniżeń.

B1 – Wzniesienie przy przysiólku Grady – 1,6 km (53?49’25”N, 21?58’04”E)
B2 – Widokowy punkt na skraju lasu kolo przysiólka Grady – 2,9 km
B3 – Jezioro Rzasniki – 5,0 km
B4 – Wiadukt kolejowy kolo wsi Odoje – 6,8 km
B5 – Wies Odoje – 7,2 km
B6 – Góra Zamkowa i Grodzisko – 10,9 km
B7 – Most na cieku pod wsia Ostrów – 11,9 km
B8 – Wies Skomack Wielki – 13,5 km
B9 – Wilgotne laki kolo Skomacka Wielkiego – 18,3 km (53?49’24”N, 22?05’25”E)
B10 – Most we wsi Ogródek – 19,8 km
B11 – Ruiny starego mlyna – 21,4 km
B12 – Wies Rostki Skomackie – 24,1 km
B13 – Bór mieszany pod Rostkami Skomackimi – 25,2 km (53?48’47”N, 22?03’08”E)
B14 – Biwakowisko nad jeziorem Orzysz kolo wsi Wierzbiny – 28,1 km
B15 – Punkt widokowy na pólwyspie Ameryka – 30,0 km – (53?47’47”N, E 21?58’41”)
B16 – Drewniany most kolo plazy miejskiej w Orzyszu – 31,2 km

 

TRASA „C” – „PO SZWAJCARII ORZYSKIEJ” – szlak zielony
 
Orzysz – Grądy – Odoje –Danowo – Stoczki – Ublik –Cierzpięty – Zastrużne – Drozdowo – Wężewo – Okartowo (30,5 km)


Trasa po „Szwajcarii Orzyskiej” wiedzie przez teren niezwykły, czasem do złudzenia przypominający krajobraz pogórza, wzbogacony dodatkowo obecnością licznych małych jezior. Właściwa „Szwajcaria Orzyska”, termin utarty na przełomie XIX i XX wieku w czasie wielkiej popularności turystyki na Mazurach, obejmuje obszar położony szerokim pasem między wsiami Odoje i Ublik. Trasa zaczyna się w Orzyszu przy wyjeździe do Grądów. Wiedzie wzdłuż dwóch większych jezior rynnowych Buwełna i Tyrkła i kończy się w Okartowie.

Trasa C (szlak zielony)
Po "Szwajcarii Orzyskiej"
C1 – Wzniesienie przy przysiólku Grady – 1,6 km (53?49’25” N, 21?58’04” E)
C2 – Kulminacja terenu w borze mieszanym – 2,5 km (53?50’03” N, 21?58’29” E)
C3 – Jezioro Keplaste – 5,2 km
C4 – Jezioro Przylesie – 5,6 km
C5 – Jezioro Blekitne (Lazduny) – 7,1 km
C6 – Torfowisko pod Danowem – 8,0 km
C7 – Wies Danowo – 8,6 km
C8 – Legi nad ciekiem przy jeziorze Stoczek – 9,7 km
C9 – Lasy gradowe wokól dawnej osady Stoczki – 11,2 km (53?52’03” N, 21?54’53” E)
C10 – Polana nie istniejacej osady Stoczki – 11,2 km
C11 – Wiadukt kolejowy w lesie kolo nie istniejacej osady Stoczki – 12,1 km
C12 – Cmentarz kolo Ublika – 14,3 km
C13 – Widok na jezioro Ublik Wielki – 14,9 km
C14 – Wies Cierzpiety – 18,7 km
C15 – Bagno Nietlice – 18,9 km
C16 – Wies Zastruzne – 22,7 km
C17 – Bory bagienne kolo wsi Drozdowo – 24,8 km
C18 – Rzeka Wezówka – 26,1 km (53?49’60” N, 21?49’52” E)
C19 – Wies Wezewo – 28,7 km
C20 – Wies Okartowo – 30,5 km

 

TRASA „D” - „SZLAKIEM JEZIOR RYNNOWYCH” – szlak czarny
 
Orzysz – Kolonia Grądy Podmiejskie – Pianki – Ublik – Cierzpięty –Mataszczyki – Tyrkło – Wężewo - Okartowo (22,0 km)


Trasa warta jest zobaczenia głównie ze względu na malownicze krajobrazy. Atrakcją są również niewątpliwie walory przyrodnicze różnego typu lasy, zabagnienia związane z ładnie położonymi jeziorami rynnowymi Ublik Wielki, Buwełno i Tyrkło. Szlak prowadzi również przez miejsca ważne także z historycznego punktu widzenia. Odwiedzimy wczesnośredniowieczne grodzisko, dwory w Cierzpiętach i Ubliku, zapomniane cmentarze ewangelickie i stare zabudowania wiejskie. Trasa rozpoczyna się przy drodze wiodącej z Orzysza w kierunku Kolonii Grądy Podmiejskie.

D1 – Punkt widokowy przy Kolonia Grady Podmiejskie – 1,3 km
D2 – Wiadukt kolejowy przy Kolonii Grady Podmiejskie – 2,9 km (53?50’07” N, 21?55’34” E)
D3 – Wies Pianki – 3,6 km
D4 – Legi i olsy przy nasypie kolejowym kolo Pianek – 5,5 km (53?51’22” N, 21?54’05” E)
D5 – Wąwóz przy pomnikowym debie – 7,5 km (53?52’15” N, 21?54’05” E)
D6 – Wieś Ublik – 10,1 km
D7 – Wieś Cierzpiety – 14,8 km
D8 – Dawne zalozenie dworskie Mataszczyki 14,8 + 2,0 km
D9 – Polana nad jeziorem Tyrklo – 16,3 km (53?51’00” N, 21?50’44” E)
D10 – Bory sosnowe nad brzegiem jeziora Tyrklo – 18,9 km (53?49’13 N, 21?51’00” E)
D11 – Grodzisko nad jeziorem Tyrklo – 19,6 km
D12 – Wies Wezewo – 20,1 km
D13 – Wies Okartowo – 22,0 km

 

TRASA „E” - „SZLAK RODZINNY” - żółty

Orzysz – Grądy – Odoje – Sumki – Pianki – Mikosze (19,4 km)


Orzysz jest jednym z ładniej położonych miast w regionie toteż warto wybrać się w tą najkrótszą z zaproponowanych, w niniejszym przewodniku, tras i zobaczyć najbliższe otoczenie tej miejscowości. Początek trasy znajduje się na rozjeździe w kierunku przysiółka Grądy. Droga wiedzie przez interesujące lasy mieszane, a następnie prowadzi przez dość zróżnicowany wysokościowo krajobraz rolniczy z licznymi zabagnionymi zagłębieniami i w końcu rzeką Orzyszą.

E1 – Wzniesienie kolo przysiólka Grady – 1,6 km (53?49’25” N, 21?58’04” E)
E2 – Punkt widokowy na skraju lasu kolo przysiólka Grady – 2,3 km
E3 –- Kulminacja terenu w borze mieszanym – 3,3 km (53?50’03” N, 21?58’29” E)
E4 – Jezioro Rzasniki – 4,1 km
E5 – Wiadukt kolejowy kolo wsi Odoje – 6,2 km
E6 – Pomnikowe okazy jarzabu szwedzkiego kolo wsi Odoje – 6,7 km (53?51’48” N, 21?59’26” E)
E7 – Wzniesienie widokowe kolo wsi Odoje – 7,0 km
E8 – Lesna Góra – 7,4 km (53?51‘44“ N, 21?59‘11“ E)
E9 – Bór sosnowy przy jeziorze Przykop – 8,0 km (53?51’55” N, 21?58’29” E)
E10 – Jezioro Przykop – 8,2 km
E11 – Sumki – 12,0 km
E12 – Zwirownia kolo Sumek – 12,6 km
E13 – Wies Pianki – 14,1 km
E14 – Jeziorko pod Piankami – 16,2 km
E15 – Wies Mikosze – 19,4 km

 

Informacje zaczerpnięte z "Przewodnika po ścieżkach rowerowych".

Autorstwa: Ryszarda Wojciecha Pawlickiego, Piotra Sikorskiego, Marka Wierzby.oraz strony www.orzysz.pl

 

POWRÓT

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE