You are hereGMINA RUCIANE-NIDA

GMINA RUCIANE-NIDA


By admin - Posted on 27 styczeń 2010

 

WYBRANE JEZIORA W POWIECIE PISKIM

 
 
 

GMINA RUCIANE-NIDA

   
JEZIORO BEŁDANY

powierzchnia: 940 ha; głębokość maks. 46 m; długość: 12 400 m; szerokość:800 m.
Jezioro stanowi przedłużenie rynny Jez. Mikołajskiego w kierunku pd. Rynna Jez. Bełdany ciągnie się wśród pięknych lasów Puszczy Piskiej.Od płd. łączy się ono krótkim kanałem-śluzą z jeziorami Guzianka Mała i Wielka, a w części zach. z Jez. Wygryny. W pobliżu miejscowości Iznota wpada do niego rzeka Skrutynia. Jezioro to ma bardzo wydłużony kształt oraz strome brzegi o silnie rozwiniętej linii brzegowej. Dno urozmaicone jest licznymi podwodnymi wzniesieniami, szczególnie w zach. części zlewiska. Duża liczba zatok, bindug, półwyspów, wysp tworzą mnóstwo atrakcyjnych łowisk, charakteryzujących się czystością wód. Część pn. jeziora ma charakter sielawowy (najliczniej przebywają tu: sandacze, szczupaki, okonie, węgorze), pozostały obszar wodny w kierunku pd. leszczowy (leszcze, płocie). Stosunkowo słabo jest tu reprezentowana roślinność środowiskowa wynurzona, porastająca małymi pasmami strefę przybrzeżną; dominuje trzcina, w mniejszej ilości występuje pałka szerokolistna i sitowie. Roślinność środowiskowa zanurzona, zajmuje przestrzenie podwodne, sięgające głębokości do 5 m; moczarka, wywłócznik, rogatek, ramienice, mech wodny, osoka aloesowata.

     
JEZIORO NIDZKIE

powierzchnia: 1818 ha; głębokość maks. 23,7 m; długość 23000 m; szerokość 38000 m
Jezioro położone jest w pd.-wsch. części Pojezierza Mazurskiego. Zalicza się je do najpiękniejszych jezior Warmii i Mazur. Swój szczególny urok zawdzięcza położeniu wśród lasów puszczańskich, malowniczym wyspom oraz krętym, wysokim brzegom, jego kształt przypomina asymetryczny półksiężyc. Na pn. krańcu łączy się cieśniną z Jez. Guzianka Wielka, stanowiącą jego dopływ. Jezioro ma silnie rozwiniętą linię brzegową oraz bardzo skomplikowaną rzeźbę dna. Wśród wielu „głęboczków”, sięgających ponad 23 m, na uwagę zasługują liczne wypłacenia oraz 12 wysp różnej wielkości, z których większość jest zalesiona. Brzegi wysp stanowią doskonałe łowiska (leszcz, płoć, szczupak, okoń, sandacz, węgorz). Roślinność wynurzona tu występująca to głównie trzcina i sitowie rosnące przerywanymi, rzadkimi pasmami i kępami. Natomiast roślinność zanurzona sięga do głębokości 4 m, tworząc rozległe oraz zwarte łąki podwodne, prawie wokół całego zbiornika. Dominują tu: moczarka, ramienice i wywłóczniki.

     
JEZIORO WARNOŁTY

powierzchnia 470 ha
Jezioro o mulistym dnie, miejscami torfowym; brzegi w większości zalesione, od strony zachodniej otoczone półwyspem, charakteryzującym się pięknymi kompleksami leśnymi; linia brzegowa jest dość rozwinięta, z szerokim pasem roślinności przybrzeżnej. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy; przez zatokę zwaną „Szyba” łączy się z jez. Śniardwy; przez jezioro Warnołty przechodzi granica między powiatami: piskim i mrągowskim.

     
JEZIORO SMOLAK WIELKI

powierzchnia: 9,5 ha;
Jezioro leży w środkowej części Półwyspu Popielniańskiego, między jeziorami: Bełdany, Mikołajskie, Śniardwy, Warnołty. Brzegi jeziora są płaskie, otoczone Lasami Guziańskimi, dno torfowe; wokół jeziora torfowiska; po obu stronach jeziora zaobserwować można małe, pływające wysepki; na pd. łączy się z J. Smolak Mały, a alej z J. Bełdany. Jezioro leży na terenie lasu Stacji badawczej PAN, będącego rezerwatem konika polskiego.

     
JEZIORO JAŚKOWO

powierzchnia: ok. 26,30 ha; maksymalna głębokość: 6 m,
Jezioro znajduje się na wysokości 123,2 m. n.p.m.; dno jeziora jest piaszczysto- muliste, w części zarośnięte; brzegi płaskie, miejscami mocno zarośnięte; wokół jeziora ścieżka wędkarska; zbiornik przepływowy, na pd. połączony z J. Nidzkim.

     
JEZIORA GUZIANKA MAŁA I WIELKA

jeziora w pd. części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, malowniczo położone wśród lasów Puszczy Piskiej;
Powierzchnia: Guzianka W.- 72 ha; Guzianka M.- 42 ha;
Głębokość: Guzianka W.- 29 m ;
Długość: Guzianka W.- 1,75 km;
Guzianka M.- 2 km .
Brzegi jezior przeważnie płaskie, zalesione. Jezioro Guzianka Mała połączone jest za pomocą śluzy z J. Bełdany, natomiast Guzianka Wielka za pomocą krótkiego kanału (Kanał Nidzki) łączy się Jeziorem Nidzkim.

     
JEZIORO MALINOWE (MALINÓWEK)

powierzchnia: 21 ha;
Jezioro trudno dostępne; wschodnie jego brzegi bardzo zarośnięte i podmokłe; na północy jeziora istnieje połączenie z J.Gardyńskim, a na pn.- wsch. z J. Jerzewk; moczarowy charakter jeziora sprawia, że spotkać tu można wiele gatunków ptactwa wodnego, jezioro leży na szlaku rzeki Krutyni.

     
JEZIORO DŁUŻEC

powierzchnia: ok. 10 ha;
Jezioro eutroficzne, stosunkowo płytkie, co sprzyja rozwojowi roślinności podwodnej; dno muliste, zarośnięte; brzeg jeziora jest płaski i podmokły- pływające pło torfowe; w południowej części jeziora znajduje się odpływ i połączenie z Krutynią; zbiornik znajduje się na terenie Rezerwatu Krutynia Dolna.

     

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE