You are hereOstatnio dodane

Ostatnio dodane


TypWpisAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
ArtykułDzienny raport nt. sytuacji epidemiologicznej w powiecie piskim aneta.ofman03 lata 34 tygodnie temu
ArtykułDzienny raport nt. sytuacji epidemiologicznej w powiecie piskim aneta.ofman03 lata 34 tygodnie temu
ArtykułWICEMINISTER ZDROWIA Z WIZYTĄ W PISKIM SZPITALU jakub.grodzki03 lata 35 tygodni temu
ArtykułGrupa Wsparcia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie rozmowy telefonicznej !!!! jakub.grodzki03 lata 35 tygodni temu
ArtykułMinister Infrastruktury z wizytą w Piszu aneta.ofman03 lata 35 tygodni temu
ArtykułDzienny raport mt. sytuacji epidemiologicznej w powiecie piskim aneta.ofman03 lata 35 tygodni temu
ArtykułDzienny raport mt. sytuacji epidemiologicznej w powiecie piskim aneta.ofman03 lata 35 tygodni temu
ArtykułDzienny raport mt. sytuacji epidemiologicznej w powiecie piskim aneta.ofman03 lata 35 tygodni temu
ArtykułAktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim jakub.grodzki03 lata 37 tygodni temu
ArtykułDALSZE STARANIA POWIATU W SPRAWIE SZPITALA aneta.ofman03 lata 37 tygodni temu
ArtykułDZIENNY RAPORT aneta.ofman03 lata 37 tygodni temu
ArtykułOGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA aneta.ofman03 lata 37 tygodni temu
ArtykułWażne! Komunikat dla organizacji pozarządowych jakub.grodzki03 lata 37 tygodni temu
ArtykułDOKTOR ZAGÓRSKI ZAKOŃCZYŁ PRACĘ W PISKIM SZPITALU aneta.ofman03 lata 38 tygodni temu
ArtykułDZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jakub.grodzki03 lata 38 tygodni temu
ArtykułŚRODKI OCHRONY DLA POWIATU PISKIEGO jakub.grodzki03 lata 38 tygodni temu
ArtykułPOWIAT PISKI ZABIEGA O DODATKOWE ŚRODKI NA ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE aneta.ofman03 lata 39 tygodni temu
ArtykułŻyczenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielegniarek i Położnych aneta.ofman03 lata 40 tygodni temu
ArtykułPomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych choroboami zakaźnymi jakub.grodzki03 lata 40 tygodni temu
ArtykułPRZEKAZANO MASECZKI DO DPS "BETEZDA" W UKCIE aneta.ofman03 lata 41 tygodni temu
ArtykułDofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r jakub.grodzki03 lata 41 tygodni temu
ArtykułBiuletyn Informacyjny - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jakub.grodzki03 lata 41 tygodni temu
StronaKarty Usług - Powiatowy Rzecznik Konsumentów d.rakowski03 lata 41 tygodni temu
StronaKarty Usług - Wydział Gospodarki Nieruchomościami d.rakowski03 lata 41 tygodni temu
StronaKarty Usług admin03 lata 41 tygodni temu

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE