You are hereZarządzenie w sprawie monitoringu Kodeksu Etycznego

Zarządzenie w sprawie monitoringu Kodeksu Etycznego


By admin - Posted on 25 styczeń 2010

PRZEJRZYSTA POLSKA
 

 

 
     

Zarządzenie w sprawie monitoringu Kodeksu Etycznego


 

  

ZARZĄDZENIE Nr 31/2006
STAROSTY PISKIEGO
Z DNIA 03.08.2006r.

 

w sprawie wprowadzenie w życie procedury monitoringu Kodeksu Etycznego
pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu .

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zm.)

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania procedurę monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

   

Starosta Piski

Jacek Zarzecki

     

 

Pobierz załącznik ze specyfikacją procesu monitoringu

 
 
 

 

  "PRZEJRZYSTA POLSKA" W POWIECIE PISKIM

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE