You are hereWilki Zarzadzenie

Wilki Zarzadzenie


By admin - Posted on 26 październik 2009

         
         
 

ZARZĽDZENIE NR 10/2007
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 05-04-2007

 

 

w sprawie powołania kapituły „Wilka i Wilczka Piskiego”
 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 21 oraz art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzšdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) zarzšdzam, co następuje:

         

§ 1

W celu promowania dorobku kulturalnego i gospodarczego Ziemi Piskiej, popularyzacji osišgnięć wyróżniajšcych się osobowo?ci Powiatu Piskiego oraz krzewienia wła?ciwych
i godnych na?ladowania postaw powołuję Kapitułę „Wilka i Wilczka Piskiego”,
w następujšcym składzie:

  • Starosta Piski- przewodniczšcy Kapituły

  • Burmistrz Białej Piskiej- członek Kapituły,

  • Burmistrz Orzysza- członek Kapituły,

  • Burmistrz Pisza-członek Kapituły,

  • Burmistrz Rucianego- Nidy- członek Kapituły.

  • Redaktor Naczelny Gazety Piskiej- członek Kapituły.

§ 2

Kapitułę Wilka i Wilczka Piskiego powołuje się na okres jednego roku kalendarzowego.

§ 3

Do zadań Kapituły „Wilka i Wilczka Piskiego” należy coroczne nadanie honorowych tytułów „Wilk Piski” oraz „Wilczek Piski”.

§ 4

O zasadach przyznawania wyróżnień stanowi odrębny regulamin przyjęty uchwałš  Kapituły „Wilka i Wilczka Piskiego”.

§ 5

Laureaci tytułów „Wilka i Wilczka Piskiego” ogłaszani sš podczas uroczystej Gali Wilka Piskiego.

§ 6

Realizację zadań zwišzanych z przygotowaniem gali „Wilka Piskiego” powierza się Wydziałowi Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

§ 7

Zarzšdzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE