You are hereWładze Powiatu

Władze Powiatu


By admin - Posted on 26 styczeń 2010

III KADENCJA
RADY POWIATU PISKIEGO
2006 - 2010


Radny Wysocki Marek Antoni


 


 

PEŁNIONE FUNKCJE W OBECNEJ KADENCJI :


ZARZĄD :
  • Wicestarosta Powiatu Pisz.
     
KOMISJE :
  • Członek Komisji Samorządu ...
  • Członek Komisji Rolnictwa ...
     
PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA :
  • KWW Polskie Stronnictwo Ludowe.
     

 

   
Nazwisko i imię :  Wysocki Marek Antoni
     
Rok urodzenia : 1957
     
Kontakt (e-mail, tel.) mikcosyw@wp.pl / 0 509 775 047
     
Hobby Sport, turystyka
     
Wykształcenie : Wyższe
     
Zawód wykonywany : Wicestarosta Piski
     

Dotychczasowa działalność samorządowa, polityczna :

1990-98 - Radny Rady Miasta i Gminy, Członek Zarządu M-G w Orzyszu

1998-02 - Radny Rady Miejskiej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Porządku Publicznego, Członek Komisji Rewizyjnej w Orzyszu

2002-06 - Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Porządku Publicznego, Członek Komisji Rolnictwa w Orzyszu, Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego PSL w Orzyszu

     
Cele stawiane w obecnej kadencji : Rozwój turystyki i sportu. Dobra współpraca z samorządami, w szczególności z terenu Powiatu Piskiego. Poprawa bezpieczeństwa (naprawa, modernizacja dróg powiatowych, rozwój szpitala powiatowego, wspieranie inicjatyw w doposażeniu policji i straży pożarnej w Powiecie Piskim) Rozwój oświaty, unowocześnienie placówek. Wspieranie inicjatyw w dziedzinie rolnictwa, melioracji i ochrony środowiska.
     
   

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE