You are hereGmina Pisz

Gmina Pisz


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

 

WYBRANE JEZIORA W POWIECIE PISKIM

 
 
 

GMINA PISZ

   
JEZIORO ŚNIARDWY

powierzchnia: 10 970 ha; głębokość maks.: 23,4 m.;
długość: 17 000 m.; szerokość: 13 375 m.; przezroczystość wody: do 4 m.;
Największe jezioro Polski, położone w pd. części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich; największe zalesienie akwenu istnieje od jego strony pd. i zach., gdzie brzegi otoczone są lasami Puszczy Piskiej, na pozostałych brzegach zadrzewienie jest niejednolite i występuje tylko na małych odcinkach; dno jeziora przy brzegach ma charakter kamienisto- piaszczysty oraz mulisty; w części południowej, południowo zachodniej i północno wschodniej zbiornika znajduje się wiele głazów narzutowych i kamieni, niektóre z nich kryją się tuż pod powierzchnią wody stwarzając niebezpieczeństwo dla kajaków i żaglówek; w części południowej wyspy: Szeroki Ostrów, Czarci Ostrów, Wyspa Pajęcza i Kaczor; poprzez cieśninę Śniardwy łączą się z J. Bełdany i J. Mikołajskim, a krótkim odpływem z J. Łuknajno; południowa część Śniardw poprzez J. Seksty i Kanał Jegliński łączy się z J. Roś; na północnym brzegu jeziora znajduje się rezerwat czapli siwej „Czapliniec”
typ jeziora: sielawowy; gatunki ryb tu występujących: węgorz, lin, płoć, szczupak, sandacz, okoń, leszcz, karaś.

     
JEZIORO BRZOZOLASEK

powierzchnia: 150 ha; długość: 3 km;
głębokość: 11 m.;
Jezioro leżące w Puszczy Piskiej, 4 km od Pisza;

     
JEZIORO ROŚ

powierzchnia: 2212 ha; głębokość: 28 m.;
Jezioro składa się z trzech prawie równoległych rynien połączonych łagodnymi zakolami; łączna długość wszystkich rynien wynosi ok. 25 km; w odróżnieniu od innych jezior mazurskich rynny jeziora Roś mają rozciągłość prawie równoleżnikową; brzegi na pd.- wsch. jeziora są dość wysokie i zalesione, natomiast północne bagniste i bezleśne; z jeziora wypływa rzeka Pisa; na północy jezioro łączy się ze Śniardwami.

     
JEZIORO KOCIOŁ

niewielkie jeziorko położone za wsią Kocioł Duży, 10 km od Pisza; ze wszystkich stron otoczone lasami; brzegi jeziora zarośnięte, miejscami dzikie kąpieliska; dno piaszczyste, w części zamulone.

     
JEZIORO BIAŁOŁAWKI

powierzchnia: 211 ha (1991r.); maksymalna głębokość: 36 m.; średnia głębokość: 10m.; zbiornik znajduje się na wysokości 115,8 mnpm.; brzegi jeziora w większości są płaskie, tylko w okolicach wsi Kwik dość wysokie; dno piaszczysto- muliste; roślinność przybrzeżna rozwinięta umiarkowanie; łączy się rzeczką Białoławką z J. Kocioł, a na zachodzie jeziora łączy się z J. Śniardwy.

     
JEZIORO GŁĘBÓWKO

powierzchnia: ok. 43 ha; maksymalna głębokość: 2 m; zbiornik znajduje się na wysokości 115,5 mnpm .;brzegi jeziora płaskie, podmokłe i zarośnięte; szeroki pas trzcin; na północy-zalesione; na południu- bagna; dno jeziora muliste, zarośnięte; na wschodzie jezioro połączone jest dwoma ciekami z rzeczką Wilkus i jeziorem Roś.

     
JEZIORO JEGOCIN DUŻY

powierzchnia: 127 ha; maksymalna głębokość: 36,1 m; średnia głębokość: 9 m.;
dno żwirowe, miejscami muliste; linia brzegowa dobrze rozwinięta, brzegi dość wysokie oraz strome; jezioro bezodpływowe;

     
JEZIORO JEGOCIN MAŁY

powierzchnia: ok. 50 ha;
maksymalna głębokość 29 m; średnia głębokość: 4,5 m;
brzegi jeziora płasko schodzące do wody; otoczone przez lasy granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego; dno jeziora mulisto- piaszczyste;

     
JEZIORO KACZERAJNO

powierzchnia: 118 ha;
przez J. Seksty łączy się ze Śniardwami; dno jeziora piaszczyste, miejscami zarośnięte; wokół lasy Mazurskiego Parku Krajobrazowego; brzegi łagodne.

     
JEZIORO POGUBIE

powierzchnia: 649 ha: głębokość: 2,6 m.;
jezioro stanowi rezerwat faunistyczny; otoczone lasami Puszczy Piskiej; brzegi jeziora płaskie, podmokłe i zabagnione; na jeziorze znajduje się wyspa Ostrów Wielki.

     
JEZIORO SEKSTY

powierzchnia: 790 ha;
zbiornik otoczony lasami i łąkami; brzegi porośnięte roślinnością przybrzeżną i trzcinami, od północy otoczone lasami Puszczy Piskiej; istnieje połączenie kanałem z jez. Roś poprzez Kanał Jegliński; Seksty przechodzą cieśniną: na północnym - zachodzie w
Śniardwy, a na zachodzie w Kaczerajno. przy wschodnim brzegu Sekst, od północnego brzegu, aż po południowy koniec przebiega granica Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

     
JEZIORO WIARTEL

powierzchnia: ok. 175 ha; głębokość: 29 m.;
zbiornik znajduje się na wysokości 119,2 m.;
dno zbiornika piaszczyste, w niektórych miejscach zarośnięte roślinnością podwodną; brzegi płaskie, otoczone lasami Puszczy Piskiej; zbiornik przepływowy; na pd. połączony z J. Nidzkim, na pn. z J. Brzozolasek;

     

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE