You are hereKarty Usług - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Karty Usług - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


By d.rakowski - Posted on 07 maj 2020

WYDZIAŁGEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01 Zgłoszenie prac geodezyjnych 01/geo zobacz wniosek
02 Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 02/geo wniosek
03 Wydawanie kopii arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub wektorowej 03/geo zobacz wniosek
04 Wydawanie kopii arkusza mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej lub wektorowej 04/geo zobacz wniosek
05 Udostępnienie danych przedmiotowych (skorowidz działek) i podmiotowych (dane właściciela/władającego) ze zbioru danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków 05/geo zobacz wniosek
06 Udostępnienie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości (zbiór danych lub wyciąg z rejestru) 06/geo zobacz wniosek
07 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiałów innych niż wymienionych w kartach usług nr: 03, 04, 05 i 06) 07/geo 07/geo wniosek
08 Wydawanie wypisów o pełnej lub niepełnej treści/wypisów i wyrysów/wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków 08/geo zobacz wniosek
09 Zgłoszenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków 09/geo zobacz wniosek
10 Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego 10/geo zobacz wniosek
11 Zatwierdzanie zamian klasyfikacji gleboznawczej gruntów 11/geo zobacz wniosek


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE