You are hereKarty Usług - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Karty Usług - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


By d.rakowski - Posted on 07 maj 2020

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01 Zatwierdzanie projektu prac geologicznych 14/rol    
02 Wydawanie kart wędkarskich 16/rol   wniosek
03 Wydawanie decyzji na utrzymanie i konserwacje melioracji wodnej szczegółowej 03/rol    
04 Usunięcie drzew, krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu 10/rol   wniosek
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
05 Wycinka drzew z cięć pielęgnacyjnych lub sanitarnych 05/rol zobacz wniosek
07 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku) 07/rol    
08 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 11/rol    
09 Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych 14/rol    
10 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku) 13/rol    
11 Zatwierdzanie projektów prac geologicznych 09/rol    
12 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku) 15/rol    
13 Wydanie zezwolenia na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 10/rol   wniosek
14 Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. o lasach 10/rol   wniosek
15 Projekt robót geologicznych, które podlegają zgłoszeniu staroście 16/rol    
16 Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Prawa Europejskiego 11/rol   wniosek
17 Rekultywacja gruntów 20/rol    
18 Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do odwoływania /rol    
19 Pozwolenie na emisję pyłów i gazów 15/rol    
20 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 14/rol    
21 Pozwolenie na zbieranie odpadów 14/rol    
22 Zgłoszenie instalacji, z której emisja wymaga pozwolenia 15/rol    
23 Pozwolenie zintegrowane 15/rol    

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE