You are hereWnioski i Druki - Wydział Komunikacji i Transportu

Wnioski i Druki - Wydział Komunikacji i Transportu


By d.rakowski - Posted on 07 maj 2020

Opłaty komunikacyjne:

1. Opłata za rejestrację motocykla sprowadzonego z zagranicy: pobierz

2. Opłata za rejestrację motocykla, ciągnika rolniczego: pobierz

3. Opłata za rejestrację motoroweru: pobierz

4. Opłata za rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy: pobierz

5. Opłata za rejestrację samochodu spoza powiatu / nowy: pobierz

6. Opłata za rejestrację samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego z powiatu piskiego: pobierz

7. Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z wydaniem pozwolenia czasowego: pobierz

8. Opłata za wyrejestrowanie z powodu demontażu pojazdu: pobierz

9. Opłata za wydanie zaświadczenia / pełnomocnictwa: pobierz

10. Opłata za wtórnik tablicy rejestracyjnej: pobierz

11. Opłata za prawo jazdy: pobierzLp

Rejestracja Pojazdu

Karta Wzór Zał.
01 Rejestracja nowego pojazdu -   wniosek
02 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy -   wniosek
03 Rejestracja używanego pojazdu -   wniosek
04 Rejestracja czasowa pojazdu -   wniosek
05 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu -   wniosek
06 Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: Hak, Taxi, VAT, L -   wniosek
07 Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej -   wniosek
08 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu -   wniosek
09 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu -   wniosek
10 Wyrejestrowanie pojazdu -   wniosek
11 Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu -   wniosek
12 Wtórnik dowodu rejestracyjnego pojazdu -   wniosek
13 Wtórnik tablic/tablicy rejestracyjnej -   wniosek
14 Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego -   wniosek
15 Dopisanie, wykreślenie współwłaściciela     wniosek
16 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej -   wniosek
17 Oświadczenie o dopisaniu współmałżonka -   wniosek
18 Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu piskiego -   wniosek
19 Oświadczenie o pojeździe sprowadzonym na lawecie -   wniosek
20 Oświadczenie o zagubieniu dokumentu -   wniosek
21 Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym -   wniosek
22 Wniosek o dopuszczenie pojazdu do ruchu -   wniosek
23 Zawiadomienie o nabyciu pojazdu -   zawiadomienie
24 Inne -   pełnomocnictwo

podanie

umowa darowizny

Klauzula RODO

Wniosek o wydanie zaświadczeniaTransport

01 Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy -   wniosek
02 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą -   wniosek
03 Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy / osób -   wniosek
04 Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy / osób -   wniosek
05 Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym -   wniosek


Prawo Jazdy

01 Wydanie prawa jazdy -   wniosek
02 Wydanie profilu kandydata na kierowce (pkk) -   wniosek
03 Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy -   wniosek
04 Wydanie zatrzymanego prawa jazdy -   wniosek
05 Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art. 15 ustawy o kierujacych pojazdami) -   wniosek
06 Wydanie prawa jazdy międzynarodowego -   wniosek
07 Wydanie zezwolenia nie kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne -   wniosek
08 Zgoda na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy -   wniosek
   


Ośrodki Szkolenia Kierowców

01 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców -   wniosek
02 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy -   wniosek
   

 


Stacje Kontroli Pojazdów

01 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów -   wniosek
02 Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów 16/kom   wniosek
03 Wyciąg z rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu piskiego 17/kom   -

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE