Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Konkurs Fotograficzny

Konkurs fotograficzny o tematyce społecznej

Informacja o targach turystycznych

Uprzejmie informujemy, że Warmińsko- Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w II półroczu 2004 roku jest organizatorem stoiska regionalnego na targach turystycznych: MTT TT Warsaw Tour & Travel

UWAGA KIEROWCY !!!!!!!!!!

Propozycja zmiany organizacji ruchu......

UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY! - szkolenie "Psychologiczne aspekty zarządzania firmą"

Istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia "Psychologiczne aspekty zarządzania firmą".

"Sposoby pozyskiwania środków pomocowych UE przez MŚP - pisanie wniosków i studium wykonalności" - szkolenie

Informujemy, że w ramach Programu Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko - mazurskim - PHARE 2001 - spójność Społeczno - Gospodarcza, w powiecie ełckim odbędzie się szkolenie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Ełku pt.: "Sposoby pozyskiwania środków pomocowych UE przez MŚP pisanie wniosków i studium wykonalności.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, zaprasza na warsztaty na temat funduszy strukturalnych oraz Phare 2002.

Oferta dla poszukujących zagranicznych inwestorów

W sierpniu br. do Olsztyna przyjeżdża grupa biznesowa z Egiptu zainteresowana inwestowaniem w zaplecze turystyczne i sieć biur wymiany turystycznej.

Powiatowy program ochrony środowiska

Zarząd Powiatu ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001roku został zobowiązany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i przedłożenia go Radzie Powiatu do uchwalenia. Co dwa lata zgodnie z artykułem 18 wyżej wymienionej ustawy Zarząd Powiatu sporządza raporty z jego realizacji. Opracowanie tego Programu jest realizacją polityki ekologicznej państwa oraz Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.

Wioski o dofinansowanie nauki !!! - Uwaga młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), mającego na celu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów”, realizowane będzie przez powiat piski m.in. działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Doroczna Nagroda FRDL

Nagroda przyznawana będzie odrębnie osobom fizycznym, organizacjom obywatelskim oraz samorządom lokalnym. Pierwsze Nagrody FRDL zostaną wręczone w czasie uroczystości piętnastej rocznicy powołania Fundacji we wrześniu 2004 roku.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości