You are hereZARZĄD POWIATU W PISZU INFORMUJE

ZARZĄD POWIATU W PISZU INFORMUJE


By aneta.ofman - Posted on 18 sierpień 2020

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko– Mazurskim a Powiatem Piskim, zostały aneksowane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Podpisanie aneksów związane jest ze zmianą wartości umownych na roboty budowlane, badania laboratoryjne oraz zakup tablic informacyjnych po przeprowadzonych postępowaniach i podpisaniu umów z wykonawcami.
Ostatecznie wartość poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:

Zadanie Nr 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N
DK Nr 16 (Drozdowo)– Cierzpięty– Ublik– DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik– DK Nr 63


Wartość zadania ogółem: 5 681,612,67 zł
Wartość dofinansowania: 3 900 378,94 zł
Środki własne Powiatu: 1 781 233,73 zł

Zadanie Nr 2:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N
od DP Nr 1660N (Szkody)– Długi Kąt– Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt– Kowalewo


Wartość zadania ogółem: 2 745 071,54 zł
Wartość dofinansowania: 1 372 535,77 zł
Środki własne Powiatu: 1 372 535,77 zł

Zadanie Nr 3:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu
od km 0+004,16 do km 0+655,29


Wartość zadania ogółem: 1 871 658,81 zł
Wartość dofinansowania: 887 326,27 zł
Środki własne Powiatu: 984 332,54 zł

Łączna wartość wszystkich inwestycji wynosi 10 298 343,02 zł,
w tym wartość przyznanego dofinansowania 6 160 240,98 zł./K. Zadroga; Kierownik Działu Technicznego Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu/

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE