You are hereWarsztaty turystyczne w ramach Partnerstwa „Południowe Mazury”

Warsztaty turystyczne w ramach Partnerstwa „Południowe Mazury”


By elzbieta.czaporowska - Posted on 02 lipiec 2021Jak przekuć pomysł w produkt turystyczny?
Czy to, co zamierzamy, znajdzie odbiorców i okaże się strzałem w dziesiątkę, czyli przyciągnie turystów?

Pytań podczas warsztatów turystycznych padło wiele. Próbowali na nie odpowiedzieć uczestnicy spotkania, które odbyło się 1 lipca w ramach partnerstwa „Południowe Mazury”
.W sesji inspiracyjnej uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, animatorzy i organizatorzy wydarzeń oraz reprezentanci lokalnych samorządów i nadleśnictw z terenu powiatu piskiego. Warsztaty poprowadzili eksperci ze Związku Miast Polskich: panowie Adam Mikołajczyk, Przemysław Cichocki oraz Łukasz Dąbrówka.

Celem warsztatów było wypracowanie rozwiązań służących zwiększeniu możliwości rozwoju przedsiębiorstw i instytucji sektora turystycznego oraz szeroko rozumianej branży usług okołoturystycznych obszaru powiatu piskiego.

Uczestniczący w warsztatach zdefiniowali potencjał turystyczny, jakim dysponuje powiat piski wraz z poszczególnymi gminami. Wskazali planowane w najbliższym czasie przedsięwzięcia, które będą mieć wpływ na posiadane zasoby turystyczne. Padło również wiele ciekawych pomysłów na zracjonalizowanie koordynacji ruchu turystycznego.

Podobne spotkania przeprowadzone zostaną we wszystkich powiatach wchodzących w skład Partnerstwa „Południowe Mazury”, a wypracowane w ich trakcie rozwiązania, zebrane do wspólnego mianownika, mają szansę znaleźć się w opracowywanej strategii terytorialnej.

Przypominamy, że Partnerstwo „Południowe Mazury”, którego członkiem jest Powiat Piski, zostało powołane w celu określenia wspólnej polityki rozwoju obszaru „Południowych Mazury” i zainicjowania działań wpływających na rozwój gospodarki i usług społecznych oraz zmierzających do wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych, w tym służących poprawie dostępności komunikacyjnej regionu

Obszar Partnerstwa tworzą cztery powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski oraz 22 gminy, w tym gminy z terenu powiatu piskiego: Pisz, Ruciane-Nida, Orzysz oraz Biała Piska.

Od listopada 2020 r. Partnerstwo „Południowe Mazury” jest beneficjentem projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie zrealizowane było w ramach wspomnianego projektu, który ma na celu zainicjowanie lub wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i „małych” miast powiatowych oraz przetestowanie, jak powinien wyglądać model planowania strategicznego i projektowego w ww. partnerstwach. Skutkiem uczestnictwa w projekcie jest opracowywana strategia terytorialna oraz pakiet projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE