You are hereTRWAJĄ PRACE NAD KRAJOWYM PLANEM ODBUDOWY

TRWAJĄ PRACE NAD KRAJOWYM PLANEM ODBUDOWY


By aneta.ofman - Posted on 30 lipiec 2020


Między innymi o potrzebach wsparcia konkretnych działań jak też planach Powiatu Piskiego, które zamierzamy przedstawić Marszałkowi województwa w fiszkach projektowych zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy, przedstawiciele samorządu Powiatu, z reprezentantem Zarządu Powiatu dr Waldemarem Brendą na czele, dyskutowali w dniu dzisiejszym z Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020 p. Agnieszką Kombel-Gawlik.
Wyjaśniając, zgodnie z ustaleniami zakończonego w dniu 21 lipca unijnego szczytu w Brukseli, w kolejnych 7 latach kwota 1,8 bln euro trafi na doraźną pomoc państwom członkowskim w kryzysie i zapobiegnięcie recesji, wzmocnienie potencjału Europy w obszarze ochrony zdrowia, transformację cyfrową i realizację Zielonego Ładu. W ramach tych środków realizowany będzie Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach którego 57 mld euro trafi do dyspozycji Polski i dysponowane będzie za pośrednictwem Krajowego Planu Odbudowy. Będą to przede wszystkim środki skierowane na walkę ze skutkami pandemii.

Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej chce w ciągu najbliższych 2 miesięcy przesłać Komisji Europejskiej pierwszy projekt Krajowego Planu Odbudowy. Formalnie taki plan może być przedstawiony KE od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, jednak już wcześniej należy rozpocząć nieformalne negocjacje i ustalenia aby jak najszybciej uruchomić jego zatwierdzenie i realizację. Stworzenie takiego planu wymaga uzgodnień z poszczególnymi regionami aby plan zawierał możliwości realizacji konkretnych działań w obszarach wymagających wsparcia.

W związku z tym, Ministerstwo zwróciło się do marszałków województw o przedstawienie propozycji inwestycji, które mogły znaleźć się w projekcie planu. Mając to na uwadze, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego rozpoczął diagnozę potrzeb obszaru naszego województwa i zwrócił się m.in. do Starosty Piskiego o przesłanie propozycji konkretnych projektów, które mogłyby zostać ujęte w ramach Krajowego Planu Odbudowy.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE