You are hereSZPITAL POWIATOWY W PISZU INFORMUJE

SZPITAL POWIATOWY W PISZU INFORMUJE


By aneta.ofman - Posted on 15 marzec 2020


W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa covid 19, informujemy, iż celem prewencji i ochrony Pacjentów przebywających w Szpitalu, od dnia 4 marca 2020r. wprowadzony został całkowity zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób trzecich.

Na teren Szpitala wpuszczany będzie wyłącznie Personel Szpitala oraz Pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie pilnym, wymagający hospitalizacji w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

OD 19.03.2020r. DO 28.03.2020r. WSTRZYMANE ZOSTAJĄ WSZYSTKIE PLANOWE ZABIEGI OPERACYJNE W ODDZIAŁACH:
> Chirurgii Ogólnej
> Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
> Ginekologiczno-Położniczym
> oraz hospitalizacje w pozostałych oddziałach.

Nowe terminy wykonania zabiegów operacyjnych można uzyskać pod nr tel. 87 425 45 26.

Jednocześnie informujemy, iż Szpitalny Oddział Ratunkowy, Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz pracownie diagnostyczne funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Informacje na temat stanu zdrowia Pacjentów w stanie ciężkim będą udzielane telefonicznie osobom upoważnionym w dokumentacji medycznej po podaniu nr PESEL Pacjenta. Wykaz numerów telefonów do poszczególnych oddziałów dostępny jest na stronie internetowej: www.szpitalpisz.pl

Informujemy, iż od dnia 18.03.2020r. do odwołania
wstrzymujemy przyjęcia Pacjentów we wszystkich poradniach specjalistycznych.
Termin nowej wizyty zostanie Państwu przekazany drogą telefoniczną / sms.

Pacjenci z urazami zaopatrzeni zostaną w Poradni Ortopedyczno-Urazowej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej.


Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 87 425 46 00.

W celu ograniczenia zagrożenia epidemiologiczno- sanitarnego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu,zwraca się z uprzejmą prośbą do Pacjentów i ich osób najbliższych, pełnomocników (które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej,aby korzystali z wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalpisz.pl
Wypełniony i zeskanowany wniosek prosimy przesyłać na adres mailowy: rum@szpitalpisz.pl lub pocztą na adres SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz – z dopiskiem „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. W przypadku braku możliwości wydruku ww. wniosku, prosimy o wysłanie odręcznie napisanego wniosku wraz z kontaktowym numerem telefonu.


Dziękujemy za zrozumienie.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE