You are hereSzkolenie otwarte pt. „Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”

Szkolenie otwarte pt. „Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”


By elzbieta.czaporowska - Posted on 14 lipiec 2021


Stowarzyszenie ADELFI Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza działaczy organizacji pozarządowych, osoby bezrobotne i grupy nieformalne zainteresowane tematyką ekonomii społecznej.

Ełk, 24-25 lipca 2021 roku, ulica Małeckich 3 lok. 36.
Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia spotkań? Poznać zasady organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań? Dowiedzieć się czym jest moderacja i facylitacja? Zapisz się na szkolenie otwarte, które Stowarzyszenie ADELFI Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku organizuje w dniach 24-25.07 br. w Ełku.

Temat szkolenia:
„Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”

Termin i miejsce:
24-25.07.2021 (sobota, niedziela)
Szkolenie odbędzie się w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 36

Trener szkolenia:
Urszula Trubacz - certyfikowany coach ICF, trener i doradca. Wieloletni praktyk zarządzania organizacja pozarządową oraz ekspert w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwojowych.

Czas trwania szkolenia:
24 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 25 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Agenda, wyznaczanie celu spotkania i kontrakt – jako narzędzie do ustalania ram spotkania.
  • Elementy udanego spotkania, jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla uczestników.
  • Proces grupowy i jego znaczenie dla spotkania.
  • Czym jest moderacja i jej elementy.
  • Czym jest facylitacja i jej elementy.
  • Ćwiczenia praktyczne.

Szczegółowy program szkolenia:

Program szkolenia


Grupa odbiorców szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:
Aby się zgłosić należy do dnia 20.07 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dQuaexPsl8s7ZLjUco3CgNVVC7Ar...

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe.
W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Informacja na podstawie danych otrzymanych od Stowarzyszenia ADELFI Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.
Grafika: Stowarzyszenie ADELFI Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE